Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFredriksen, Jana
dc.date.accessioned2012-01-26T12:50:47Z
dc.date.available2012-01-26T12:50:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145013
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er: Sosialt entreprenørskap og måling av sosial verdi. Bedriftsevaluering av Gladiator AS og innovasjonen Aball1 – blir det skapt sosial verdi under bruken av Aball1 og hvilken form har den sosiale verdien? Sosialt entreprenørskap handler om å ta i bruk metoder og verktøy fra forretningsverdenen til å løse sosiale problemer. Hovedmålet til sosiale entreprenører er å skape sosial verdi gjennom sine innovasjoner, samtidig som foretaket genererer profitt. Sosial verdi skaper fordeler og reduserer kostnader for samfunnet. Den går utover private gevinster og generelle fordeler av markedsaktivitet og legger grunnlaget for varige sosiale endringer på sikt. Den sosiale verdien er vanskelig å måle og det finnes mange måter å gjøre det på. Blant dem finner vi verdiøkende vurdering, endringsteori, og impact value chain. I 2009 har to norske sosiale entreprenører – Glenn Andersen og Tor Sandnes utviklet en innovasjon de kaller for Aball1. Aball1 er et pedagogisk ballspill som brukes i norske grunnskoler, og er utviklet med tanke på å løse sosiale problemer som bla mobbing, inkludering og konsentrasjonsvansker. Ballspillet forutsetter høyt nivå av fysisk aktivitet og skal føre til bedre mestring av både fysiske, praktiske og sosiale utfordringer. En elevgruppe på 14 stykker fra Ammerud skole i Groruddalen i Oslo ble plukket ut til å delta i Aball1 undersøkelsen. I min studie har jeg valgt å bruke kvalitativ forskningsmetode og empiribasert teori med et mål om å forstå og tolke elevenes handlinger og interaksjon i Aball1 timene. Temaene samarbeid, sosialisering, læring, fysisk aktivitet og inkludering la grunnlaget for den kvalitative undersøkelsen. Dataene ble samlet inn ved hjelp av strukturerte intervjuer og observasjoner. I dataanalysen ble åpen, aksial og selektiv koding benyttet. Analysen viste at det blir skapt sosial verdi under bruken av Aball1. Den sosiale verdien som blir skapt er læring, variasjon og nye utfordringer i barnas hverdag, og interesse for nye fag. Aball1 spillet førte ikke til forbedringer i samarbeid, sosialisering og inkludering i denne elevgruppen. Min endringsteori for den sosiale innovasjonen Aball1 er følgende: Hvis barn og unge tar i bruk Aball1 og får samarbeidstrening gjennom sosiale og fysiske aktiviteter, vil det føre til fysisk og mental læring, gi variasjon og nye utfordringer i skolehverdagen, samt vekke interesse for nye fag.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleSosialt entreprenørskap og måling av sosial verdi : bedriftsevaluering avGladiator AS og innovasjonen Aball1 : blir det skapt sosial verdi under bruken av Aball1 og hvilken form har den sosiale verdien?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel