Show simple item record

dc.contributor.authorOmbudstvedt, Camilla Iselin
dc.date.accessioned2013-08-23T07:41:53Z
dc.date.available2013-08-23T07:41:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145049
dc.description.abstractI denne oppgaven følges en organisasjon som skal gjennomføre en kulturintegrering i et internasjonalt oppkjøp. Litteraturen viser at det menneskelige aspektet er avgjørende for å få til et vellykket oppkjøp. Problemstillingen ble ”Hvordan planlegger to organisasjoner å skape en felles organisasjonskultur i et internasjonalt oppkjøp?”. For å vise min forståelse for forskningsfeltet presenteres teorier om organisasjonsendring og organisasjonskultur. Jeg presenterer hvordan prosjektgrupper burde settes sammen, og hvordan visjon, verdier, kommunikasjon, ledelse og omstrukturering kan påvirke organisasjonskultur. Disse teoriene blir kombinert som et grunnlag for analysen og diskusjonen. Det er gjennomført en kvalitativ studie med halvstrukturerte intervjuer i et casestudium. Det ble gjennomført en dokumentanalyse og observasjon i forkant av intervjuene for å få bedre kjennskap til casestudiet og et bedre grunnlag for å utarbeide en intervjuguide. Informantene var gruppen som planla å skape en felles organisasjonskultur og en informant utenfor denne gruppen. Informantenes erfaringer og innsikt ga informasjon om hvordan utfordringen med å skape en felles organisasjonskultur ble gjennomført i et reelt oppkjøp. De forklarer hvordan planleggingsarbeidet har tatt form, med alle elementene som er forbundet med dette. I analysekapitlet beskrives hvordan organisasjonene planla påvirkningstiltak for å skape en felles organisasjonskultur. Planene og tiltakene var å endre gjennom ledelse, omstrukturering av organisasjonen og gjennom å utarbeide nye verdier, visjon og strategi. Diskusjonskapitlet avslører faktorene som påvirket planleggingsarbeidet. Den splittede bakgrunnen til oppkjøperen og bakgrunnsarbeidet la sterke føringer på planleggingsarbeidet. Planleggingsgruppens sammensetning la føringer på samarbeidet innad i gruppen og hvilke planer som ble prioritert, kombinert med begrepsforståelsen deres. Tidsaspektet var en viktig ressurs som påvirker planleggingsgruppens mulighet til å gjennomføre planer parallelt til andre endringer. Selv om gruppemedlemmene trodde at organisasjonskultur vokser frem av seg selv, valgte de til slutt å gjennomføre tiltak der ledelsen bestemmer. Dette var fordi det forventes handling i en oppkjøpsprosess. Planene som ble lagt for å bruke ledelsen som påvirkningsfaktor var å lære verdier, visjon, strategi, og lære opp ledelsen på hvordan de kan påvirke ned i organisasjonen gjennom kommunikasjon og handling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titlePlanlegging av organisasjonskultur i et internasjonalt oppkjøp - et casestudie avno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber106no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record