Show simple item record

dc.contributor.authorSchriever, Marja
dc.date.accessioned2010-12-20T10:10:16Z
dc.date.available2010-12-20T10:10:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145085
dc.description.abstractAll kommunikasjon baserer seg på et menneske – og verdisyn. For å kunne virkelig favne flyktningungdom i KUT betyr dette at terapeuter må være i stand til kritisk refleksjon over tradisjoner og holdninger som preger dette arbeidet. Da trenger hun å ha kunnskap – og erfaring om hva det vil si å være anerkjennende. Det krever både god oppdatering på fagområde og en god samarbeids – og relasjonskompetanse. Oppgaven er en komparativ studie hvor jeg har tematisert terapeutens relasjonskompetanse i to artikler. Tema som er drøftet heter "emosjonell tilgjengelighet i en kunstanalog holdning”. Fokus er anerkjennende kommunikasjon i møte med flyktningungdom i spesialist – og førstehelsetjeneste. I overbyggingen belyser jeg sentrale teoretiske forutsetninger, som anerkjennelse i artiklene bygger på. Bekreftelse og tilhørighet er viktige forutsetninger for å kunne føle seg integrert og unngå marginalisering. Behovet for tilhørighet er grunnleggende menneskelig, som også den menneskelige skapende kraft grunnleggende for utviklingen. Dette gir et helsefremmende perspektiv hvor anerkjennelse for disse ungdommer er fremtredende. Både resiliens, salutogen tenkning og barneperspektiv bekrefter viktigheten av slik anerkjennelse. I forhold til de perspektiver har alle ungdommer mulighet til utvikling og det ser jeg som meningsfull og anvendelig i samarbeid med flyktningungdom. Analysene i artiklene ble gjort på forskjellige arenaer i helsevesenet, i to vidt forskjellige kontekster. Begge analysene viser til en terapeutisk, kultursensitiv kompetanse som gjør det mulig å møte flyktningungdom, fra forskjellige kulturer, i sin opplevelsesverden. Disse belyser at KUT er en kontekstavhengig tilnærming som kan gjøre endring mulig, uavhengig av diagnose, helsetjenestenivå og kulturbakgrunn. Jeg kan ikke generalisere mine funn derfor er utvalget for lite men jeg vil med denne oppgaven synliggjøre mulighetene som ligger i KUT - tilnærmingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleMellom ordene : betydning av emosjonell tilgjengelighet i en kunstanalog holdning i kunst- og uttrykksterapien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.source.pagenumber18, 29en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record