Show simple item record

dc.contributor.authorMøllerud, Roy C.
dc.contributor.authorRønning, Gro Bjørnerud
dc.date.accessioned2012-09-14T09:09:58Z
dc.date.available2012-09-14T09:09:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145137
dc.description.abstractVårt utgangspunkt for å skrive denne oppgaven, henger tett sammen med at vi i mange år har hatt vårt virke i en miljøterapeutisk døgninstitusjon for barn. Vi har ofte opplevd at det er fagfolk som uttaler seg om kvaliteten på barn og foreldres opplevelser med avdelingen, uten at de selv har fått muligheten til å si noe om det. Som følge av dette har vi ønsket å rette fokus på barnas og foreldrenes relasjonsopplevelser i møte med miljøterapeutene. Vi har også ønsket å finne ut noe om hvilke tanker miljøterapeutene gjør seg om barn og foreldres relasjonsopplevelser. Vi har, med dette som utgangspunkt, formulert følgende problemstilling: Hvordan opplever barna og deres foreldre det relasjonsskapende arbeidet i vår miljøterapeutiske døgnavdeling? Hvordan tenker miljøterapeutene at barna og deres foreldre opplever det relasjonsskapende arbeidet? Vi har benyttet teori vi har vurdert som relevant for relasjonsskapende arbeid innenfor rammene av en miljøterapeutisk døgninstitusjon. Vi starter med å redegjøre for miljøterapi i et historisk lys. Videre har vi sett på hva litteraturen sier om relasjonens betydning i miljøterapeutisk arbeid. Vi har forsøkt å utdype hva relasjonskompetanse, faglige relasjoner og intersubjektive møter innebærer i miljøterapeutisk sammenheng. Vi har sett på hva som kjennetegner en troverdig relasjon og gode miljøterapeuter. I tillegg har vi redegjort for enkelte elementer i tilknytningsteori og satt det inn i en miljøterapeutisk kontekst. I vår studie har vi valgt å ha 3 informantgrupper. Disse er tidligere innlagte barn, deres foreldre og miljøterapeuter. Ved hjelp av et av et kvalitativt forskningsintervju, har vi intervjuet 3 barn og deres foreldre, og 2 miljøterapeuter. Til sammen har vi gjennomført 8 intervjuer. I analysen fant vi noen nyanser i hvordan barn, foreldre og miljøterapeuter svarte i intervjuene. Det var ingen store variasjoner i svarene i forhold til hvordan foreldrene og barna opplevde det relasjonsskapende arbeidet, sammenlignet med hva miljøterapeutene tenkte om barn og foreldres opplevelser. I store trekk formidlet barna og foreldrene at de opplevde det relasjonsskapende arbeidet ved avdelingen som godt. Miljøterapeutene mener også i det store og det hele, at barn og foreldre opplever det relasjonsskapende arbeidet ved avdelingen som godt. Vår studie viser i tillegg at alle 3 informantgruppene vektlegger at det å ha god nok tid er avgjørende i forhold til det relasjonsskapende arbeidet ved avdelingen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.title"Det er en dum ting å si at man forstår, hvis man ikke gjør det" : Relasjonsskapende arbeid innenfor rammene av en miljøterapeutisk døgninstitusjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber146no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record