Show simple item record

dc.contributor.authorBoldermo, Heidi
dc.contributor.authorMelvær, Tone
dc.date.accessioned2014-09-22T09:19:52Z
dc.date.available2014-09-22T09:19:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220815
dc.description.abstractOppgaven handler om samarbeid og dialog mellom barnehage og hjem. Vi startet med følgende problemstilling: ”Kan en mer åpen dialog være et forebyggende tiltak for barn i risiko?”. Utgangspunktet var at undersøkelser tyder på at ansatte i barnehager opplever det svært utfordrende å skulle snakke med foreldre når de er bekymret for et barn, og at de derfor også utsetter å handle. Hvis det faktisk er slik, tenkte vi, at utsatte barn kan få tidligere hjelp ved at ansattes terskel for å snakke med foreldrene senkes, da må noe kunne gjøres for å bidra til det. Vi er opptatt av brukermedvirkning, og setter derfor foreldrenes rolle sentralt. Foreldrene kjenner barnet best, og er de nærmeste til å hjelpe barnet. Vi ønsket å sette særlig fokus på mulighetene som ligger i et godt samarbeid med barnets foreldre, der det legges vekt på dialog og gjensidig informasjonsutveksling, med en tanke om at det kan bidra til at terskelen for å ta den vanskelige samtalen senkes, og at barn dermed kan få hjelp tidligere. Som grunnlag for oppgaven har vi gjennomført en undersøkelse blant et utvalg barnehageansatte og foreldre, i tillegg til å sette oss inn i relevant litteratur. Vi har spurt ansatte og foreldre hva de tenker om at ansatte får større innsyn i barnets hjemmemiljø, - altså om de tenker at ”barnehagen har noe med det”. Vi mener selv at barnehagene har et godt utgangspunkt for å i større grad fange opp barn i risiko, og sørge for at de får nødvendig hjelp. Vi har vært veldig spente underveis i undersøkelsen, for å høre hva foreldre og ansatte selv tenker om dette, fordi det er de ansattes og foreldrenes holdninger som angir hvilke terskler og muligheter som finnes for at dette kan realiseres. Vi ønsket svar på mange spørsmål, som kort oppsummert omhandlet i hvilken grad de ansatte per i dag har innsyn i barnets hjemforhold, om de ansatte ønsker mer informasjon, om foreldrene er villige til å fortelle mer, og hvordan foreldresamarbeidet foregår når det oppstår bekymring. Resultatet av undersøkelsene viste at både de ansatte og foreldrene er positive til at det utveksles mer informasjon mellom barnehagen og hjemmet. De ansatte ser at større innsikt i hjemmeforhold kan bidra til å gjøre barnets utvikling og atferd i barnehagen mer forståelig. De har også tanker om at vansker kan bli lettere å identifisere, og at det kan oppleves lettere å snakke med foreldrene om tema knyttet til uro og bekymring hvis en god dialog først er etablert. Foreldrene svarte blant annet at de er villige til å dele informasjon iv om barnets hjemforhold med barnehagen, og at de ønsker å bli kontaktet ”med en gang” hvis barnehagen er urolig eller bekymret for barnet. Vi tenker at dette gir et godt utgangspunkt for å etablere et godt samarbeid med barnets foreldre, der det legges vekt på dialog og gjensidig informasjonsutveksling. Men både ansatte og foreldre har noen forbehold. De ansatte sier at de kun ønsker informasjon om barnet de anser som nyttige. Det går en grense, sier de, for hva de vil vite. Foreldrenes svar viste at de i mindre grad vil dele opplysninger vi karakteriserer som ”personlige” eller ”alvorlige”. Samtidig vet vi at nettopp alvorlige vansker i hjemmet kan være avgjørende for at barns utvikling og trivsel. De ansattes utfordring ser derfor ut til å ligge i å oppnå foreldrenes tillit på en måte som gjør at det også kan snakkes om mer alvorlige forhold/vansker i hjemmet. Vi har i oppgaven lagt vekt på dialogens betydning. Fra litteraturen finner vi flere bekreftelser på at gode dialoger kan bidra til åpenhet, og at dette igjen gir et godt utgangspunkt for samarbeid, også om vanskelige tema. Vi mener resultatet av undersøkelsene viser at det finnes muligheter for å oppnå større grad av åpenhet og informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem. Vi håper oppgaven kan bidra til at ansatte i større grad tar initiativ til å snakke med foreldre om barnets hjemforhold, og at ansatte velger å satse mer på dialog og samarbeid med hjemmet, også med tanke på å senke terskelen for å ta også de vanskelige samtalene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.title"Har barnehagen noe med det?" : tidlig åpen dialog mellom hjem og barnehage som forebyggende tiltak for barn i risiko : terskler og muligheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record