Show simple item record

dc.contributor.authorGangnes, Marius Tuverud
dc.contributor.authorFredheim, Arne
dc.date.accessioned2014-09-22T12:58:40Z
dc.date.available2014-09-22T12:58:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220943
dc.description.abstractDenne masteroppgaven består av to artikler, og bidrar med ny innsikt om årsaker til og effekter av relasjonslæring i tverrfaglige team internt i kunnskapsbaserte tjenestebedrifter. Markedsorientering, tillit og læringsintensjon er årsaksfaktorene, og er studert i artikkel 1. Innovasjon, ansattes forpliktelse, lagånd og kreativitet i strategi er effektfaktorene, og er studert i artikkel 2. Det ble anvendt et spørreskjema hvor spørsmålene ble tilpasset fra tidligere testet teori. Resultatene i studien er basert på svar fra 210 ansatte i rådgivningsbedrifter, som i oppgaven representerer kunnskapsbaserte tjenestebedrifter. Det ble utviklet en konseptuell modell, og hypotesene ble testet. Studien finner støtte for at bedriftens markedsorientering, tillit blant de ansatte og læringsintensjon har en signifikant positiv sammenheng med relasjonslæring. Videre finner studien at relasjonslæring har en signifikant positiv sammenheng med effekter som innovasjon, ansattes forpliktelse, lagånd og kreativitet i strategi for kunde. Studien begrenser seg til å studere relasjonslæring i tverrfaglige team internt i store kunnskapsbaserte tjenestebedrifter, og de empiriske funnene viser at relasjonslæring som fenomen også finner sted internt i slike bedrifter. Studien understreker viktigheten av at ledere øker bedriftens markedsorientering, har fokus på tillit mellom ansatte, og kommuniserer at samarbeid i tverrfaglige team er en læringsarena bedriften ønsker å benytte. Videre må det oppfordres og legges til rette for åpenhet i tverrfaglige team, der mest mulig kommunikasjon mellom medlemmene foregår “face-to-face”, slik at et mangfold av meninger enklere kommer frem. Dette kan i så fall gi bedriften fordeler i form av 1) innovasjon, 2) mer forpliktede ansatte, 3) bedre lagånd og 4) mer kreative strategier for kunder. Det er, så vidt oss bekjent, første gang det undersøkes empirisk årsaker til og effekter av relasjonslæring i en intern kontekst i kunnskapsbaserte tjenestebedrifter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleRelasjonslæring i tverrfaglige team : et internt perspektiv i kunnskapsbaserte tjenestebedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record