Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKastnes, Anja
dc.date.accessioned2014-10-01T08:14:33Z
dc.date.available2014-10-01T08:14:33Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222442
dc.description.abstractReiseliv er en stadig voksende næring i Norge og i resten av verden, og særlig naturbasert reiseliv opplever en økende interesse. På bakgrunn av et stort verdiskapningspotensiale, spesielt i distriktene, er reiseliv en av regjeringens viktigste satsingsområder innen næringsutvikling her i landet. Etterspørselen etter tilrettelagte naturbaserte opplevelser øker i takt med betalingsviljen, og produktpakkene skal gjerne kunne tilpasses individuelt. Landbrukets bidrag til norsk reiseliv, Grønt reiseliv, tilbyr natur-og kulturopplevelser med grunnlag i landbrukets ressurser. Gårdsturismevirksomheter med gårdsopplevelser og servering av ekte hjemmelaget og lokalprodusert mat av egne råvarer, blir stadig mer etterspurt. I dette studiet har jeg tatt utgangspunkt i Sæterstad Gård i Hattfjelldal, som i dag driver med gårdsturisme og matproduksjon basert på de naturproduktene som finnes på og i nær tilknytning til gården og nærområdet. Som odelsjente føler jeg både lyst og plikt til å overta og videreføre den satsingen som allerede er i gang. På bakgrunn av dette har jeg sendt ut en spørreundersøkelse til våre overnattingsgjester i 2013, for å finne mer ut av hva de ønsker og forventer, og hva som fører til at gjester ønsker å komme igjen. For videreutvikling og fremtidig satsing ved Sæterstad Gård, er dette verdifull kunnskap som kan være med på å lede oss i riktig retning. Resultatene fra spørreundersøkelsen gir en god beskrivelse av gårdens kundegruppe innen overnatting og matservering, og har for det første vist generell høy grad av tilfredshet. Gjestene var svært fornøyde med de tilbudene vi allerede har og kommer gjerne igjen på grunn av disse. Matopplevelsen, vertskapet og naturen står høyt på lista over ønsker og forventninger til gårdsoppholdet. Resultatene gir også en pekepinn på hvilke aktiviteter og opplevelser vi bør satse på ved videreutviklinga på Sæterstad Gård, og i samsvar med disse ønsker jeg å utvikle ulike guidede turer i kombinasjon med (helse)opphold på gården og matopplevelse både inne og ute.nb_NO
dc.description.abstractTourism is a growing industry in Norway and the rest of the world, and especially nature-based tourism is experiencing a growing interest. Tourism is one of the government's key focus areas of industrial development, with a large potential for value creation, particularly in rural areas. The demand for personalized nature-based experiences is increasing, also with the willingness to pay. Agricultural contribution to Norwegian tourism, Green tourism, is offering nature and cultural experiences on the basis of agricultural resources. Farm tourism businesses with farm experience, and serving of real homemade and locally produced food, is increasingly in demand. In this study I looked upon Sæterstad Gård in Hattfjelldal, which today operates with farm tourism and food production based on the natural products from the farm. As the oldest child on the farm I eventually would like to take over the farm and proceed the already ongoing work. On the background of this, I have sent out a survey to all our overnight guests in 2013, to find out more of what they want and expect, and what causes the guests to want to visit again. For further development and future initiatives at Sæterstad Gård, this is valuable knowledge that can help to guide us in the right direction. The results of the survey give a good description of the farm’s customers within accommodation and food, and have first of all shown a generally high level of satisfaction. Guests are satisfied with the offerings we already have, and would like to come back to visit because of these. The culinary experience, the service and the nature, are factors that describe our guests expectations to the farm stay. The results also provide an indication of the activities and experiences we should focus on in the further development of Sæterstad Gård , and in accordance to these I want to develop various guided tours in combination with (health)stay on the farm and dining experience both inside and outside in the nature.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleGårdturisme på Sæterstad Gård: en kundeundersøkelse blant overnattingsgjester i 2013nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel