Show simple item record

dc.contributor.authorBillbo, Tina
dc.contributor.authorMydland, Ørjan
dc.contributor.authorSyversen, Trine Løvold
dc.contributor.authorGlemmestad, Hanne
dc.contributor.authorSolheim, Liv Johanne
dc.date.accessioned2014-11-19T12:51:39Z
dc.date.available2014-11-19T12:51:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0806-8348
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226176
dc.description.abstractDette er en sluttrapport fra et forskningsprosjekt som har som målsetting å identifisere mulige årsaker til forskjeller i utbetaling av økonomisk sosialhjelp mellom kommunene i Nord-Gudbrandsdal, og hva som kan forklare disse forskjellene. Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter som tar opp ulike faktorer som kan bidra til å forklare forskjellene: (1) organisasjonsmessige forhold ved NAV kontorene (2) saksbehandlerpraksis (lovanvendelse og skjønnsutøvelse på sosialtjenesteområdet) og (3) mønstre i utbetalinger, og tilgrensende ytelser, samt forhold ved arbeidsmarkedet. Sluttrapporten gir først en kort presentasjon av de tre delprosjektene. Deretter sammenstilles funnene fra delundersøkelsene, for å drøfte hovedproblemstillingen ut fra dette. Den metodiske tilnærmingen i forskningsprosjektet er sammensatt og består av kvalitative intervjuer, dokumentstudier og statistiske analyser. Funnene fra forskningsprosjektet viser forskjeller mellom NAV-kontorene både når det gjelder organisering og saksbehandlerpraksis i forbindelse med sosialtjenesten. Det har utviklet seg både særegne individuelle praksiser og kontorspesifikke praksiser når det gjelder lovanvendelse og skjønn. Forskningsprosjektet viser videre at enkelte kommuner har høyere utbetalinger enn det man kan forvente ut fra innbyggertall, mens andre har lavere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp enn det man kan forvente ut fra innbyggertall. Noen har et nivå på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp som tilsvarer innbyggertallet. Det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner om sammenhenger mellom organisering og saksbehandlerpraksis og nivået på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. På bakgrunn av data kan imidlertid enkelte sammenhenger sannsynliggjøres. - Kommunenes ressursinnsats og oppmerksomhet i forhold til sosiale tjenester påvirker utøvelsen av de sosiale tjenester ved NAV kontor i Nord-Gudbrandsdal, og har sannsynligvis en betydning for størrelsen på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. - Kompetansen på sosiale tjenester påvirker utøvelsen av de sosiale tjenester og kan ha en viss påvirkning på størrelsen av utbetaling av økonomisk sosialhjelp - Arbeidsdelingen ved NAV kontorene påvirker utøvelsen av de sosiale tjenester, og den påvirker den tid og kompetanse hver saksbehandler har til rådighet. Avslutningsvis i rapporten foreslås det noen tiltak for å heve kvaliteten på arbeidet med økonomisk sosialhjelp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;161
dc.titleKommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp: En studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommunernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record