Show simple item record

dc.contributor.authorWinterberg, Gorm
dc.contributor.authorKorum, Jørgen
dc.contributor.authorVold, Hilde
dc.contributor.authorWilberg, Tina
dc.date.accessioned2014-11-19T14:03:19Z
dc.date.available2014-11-19T14:03:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226185
dc.description.abstractDenne undersøkelsen tar for seg hvordan det lovpålagte arbeidet med barn som pårørende av alvorlig somatisk syke pasienter blir ivaretatt i Sykehuset Innlandet HF (SI). Seks somatiske sykehus. Forholdene som er undersøkt er; helsepersonellet kjennskap til Lov om helsepersonell, interne prosedyrer og tilhørende oppfølging av barn som pårørende. Helsepersonell er i intervjuer spurt om deres oppfatning av praktisk bruk av prosedyrer i oppfølgingen av barn som pårørende. Bruk av prosedyrer er også undersøkt ved hjelp av innhenting av tall for dokumentert oppfølging. Det er i intervjuer også etterspurt forslag til tiltak som kan forbedre arbeidet med barn som pårørende. Hovedinntrykket er at det foreligger et klart forbedringspotensial for oppfølging av barn som pårørende i SI somatiske sykehus. Både intervjuer og tall fra databaser viser dette. Oppfølgingstiltak for barn, som bekymringsmelding til barnevern og samtykke til samarbeid med andre faggrupper, er mangelfullt dokumentert. Dokumentasjon av oppfølging generelt varierer sterkt fra divisjon til divisjon, i de seks somatiske sykehusene vi har undersøkt. Inntrykket bekreftes i intervjuer. Over halvparten av intervjuobjektene vurderer at avdelingen de er ansatt i, har liten eller bare en viss kjennskap til det systematiske arbeidet med barn som pårørende. Det kommer frem at konkrete tiltak som informasjon og samtale med barn, i for liten grad blir gjennomført. Intervjuobjektene har kommet med mange forslag til forbedring som kan bidra til forbedring av arbeidet med barn. Dette, sammen med øvrig kunnskap på feltet gir en god mulighet til å finne riktige grep videre for å følge opp barn i Sykehuset Innlandet.nb_NO
dc.description.sponsorshipVed Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) utlyses det hvert år midler til samarbeidsprosjekter mellom høgskole og praksisfelt hvor siktemålet er å fremme samarbeid mellom høgskole og yrkesfelt, samt bidra til styrking av praksisundervisning og yrkesutøvelse. Søknaden til dette prosjektet ble skrevet våren 2013 og penger ble innvilget fra HiL og Sykehuset Innlandet (SI) for gjennomføring 2013-2014.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;163
dc.subjectBarn som pårørendenb_NO
dc.subjectLov om helsepersonellnb_NO
dc.titleBarn som pårørende: En undersøkelse i Sykehuset Innlandetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record