Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Magnus Buajordet
dc.date.accessioned2015-10-22T11:58:53Z
dc.date.available2015-10-22T11:58:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357763
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om taps- og skademeldinger (TS) på personlig bekledning og utrustning (PBU) i Forsvaret. I oppgaven undersøkes mulighetene for effektivisering av bruk og behandling av TS og hva som er de viktigste argumentene for en slik effektivisering. Som vedlegg til oppgaven presenteres lover og bestemmelser som har innvirkning på bruk og behandling av TS, økonomiske forhold rundt TS og resultatet etter saksbehandling av TS. Datautvalget består TS saksbehandlet i HMKG i 2013. Resultater fra datautvalget, bestemmelser og prosedyrer knyttet til TS undersøkes med bakgrunn i teorier om byråkrati, effektivisering, myndighet og motivasjon. Min konklusjon er at det er gode muligheter til å effektivisere bruk og behandling av TS gjennom å kutte ut bruk av skademeldinger, redusere byråkratiet, delegere avskrivningsmyndighet og endre rekkefølgen av aktiviteter. En effektivisering vil også ha en positiv effekt på jobbtilfredshetennb_NO
dc.description.abstractThis thesis is about loss and injury report (TS) for personal clothing and equipment (PBU) in the Norwegian defense. In this thesis the opportunities for better efficiency in the use of TS are examined and what the main arguments for an efficiency improvement are. In the appendix laws and regulations that influence the use of TS, economic conditions and result of proceedings are presented. The data selection consists of TS proceeded in HMKG in 2013. Results of the data selection, regulations and procedures linked to TS are examined in the terms of theories about bureaucracy, efficiency, authority and motivation. My conclusion is that there are opportunities for improved efficiency by stopping use of injury report; reduce bureaucracy, delegate depreciation authority and reordering activities. Improved efficiency will also have a positive effect in job satisfactionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectskademeldingnb_NO
dc.subjecteffektiviseringnb_NO
dc.subjectforsvaretnb_NO
dc.titleBruk og behandling av taps- og skademeldinger på personlig bekledning og utrustning i Forsvaretnb_NO
dc.title.alternativeUse and proceedings of loss and injury report for personal clothing and equipment in the Norwegian Defensenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge