Show simple item record

dc.contributor.authorLupina, Ella
dc.contributor.authorGravingen, Knut Arne
dc.date.accessioned2015-11-13T14:52:30Z
dc.date.available2015-11-13T14:52:30Z
dc.date.issued2015-11-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360379
dc.description.abstractDenne masteroppgaven setter fokus på intern markedsorientering (IMO) og bidrar med ny teoretisk og praktisk kunnskap om årsaker til, og effekter av IMO i offentlig sektor. IMO blir sett på som en ledelsesfilosofi med formål om å forvalte førstelinjeansatte i tjenesteytende næringer slik at de bidrar til økt konkurransefortrinn. Etter det forfatterne til denne masteroppgaven kjenner til er IMO kun studert i privat sektor. Offentlig sektor blir i større grad utsatt for økt konkurranse. Et godt eksempel på det er somatiske sykehus som med fritt sykehusvalg konkurrerer med hverandre og samtidig møter utfordringer fra private helseinstitusjoner. Etter at Helseforetaksloven ble innført i 2002, ble somatiske sykehus tvunget til å se utover finansielle resultater med fokus på å levere tjenester av høy kvalitet. Dette har ført til at offentlige institusjoner i denne sektoren blir avhengig av å ha gode styringsmekanismer for å fremme sitt konkurransefortrinn. IMO er en markedsrettet ledelsespraksis som vil bidra til å øke konkurransefortrinnet. Med bakgrunn i dette ville vi sette IMO i en ny kontekst og studere den i offentlig sektor, som i denne masteroppgaven er representert ved somatiske sykehus. Det ble gjennomført en kvantitativ studie hvor vi har studert årsaker til IMO og effekter av IMO. Resultatene i denne studien er basert på 164 svarene vi mottok fra ansatte i førstelinjen ved fire somatiske sykehus i Norge. Toppledelse og organisasjonsdynamikk er årsaker til IMO og er studert i artikkel 1. Jobbtilfredshet, engasjement, ansattes opplevelse av tjenestekvalitet og turnover er effekter av IMO og studert i artikkel 2. De faktorene som er valgt for denne studien har ikke tidligere blitt studert i forhold til IMO i offentlig sektor. Resultatene fra studien viser at toppledelse og organisasjonsdynamikk har en positiv sammenheng med IMO, og toppledelsen er den årsaken som har størst betydning for IMO. Med dette indikerer resultatene fra studien at toppledelse i kraft av sin posisjon kan fremme IMO-filosofien i organisasjonen slik at det oppnår sine målsettinger. Videre finner studien at IMO har positiv sammenheng med jobbtilfredshet, engasjement og ansattes opplevelse av tjenestekvalitet, og negativ sammenheng med turnover. I følge funnene i studien har IMO størst påvirkning på jobbtilfredshet og turnover. Innen forvaltning av førstelinjeansatte er disse faktorene viktig å ta med seg videre for å oppnå ønskede målsetninger, høy standard på tjenestene og å ivareta oppbygd kompetanse som er avgjørende for vellykket drift. Med bakgrunn i funnene anbefaler vi toppledelsen ved somatiske sykehus om å vie oppmerksomhet mot IMO, ettersom dette vil bidra til å skape økt konkurransefortrinn gjennom førstelinjeansatte. Vi kommer med praktiske implikasjoner og forslag til implementering av IMO.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttoppledelsenb_NO
dc.subjectorganisasjonsdynamikknb_NO
dc.subjectjobbtilfredshetnb_NO
dc.subjectengasjementnb_NO
dc.subjectansattes opplevelse av tjenestekvalitetnb_NO
dc.subjectturnovernb_NO
dc.subjectIntern markedsorientering (IMOnb_NO
dc.titleIntern markedsorientering i offentlig sektor: En studie av somatiske sykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber39, 21, 28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record