Show simple item record

dc.contributor.authorMessa, Iselin Jensen
dc.date.accessioned2015-11-18T13:45:20Z
dc.date.available2015-11-18T13:45:20Z
dc.date.issued2015-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2364550
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er digital mobbing blant ungdom, og i samarbeid med veileder ble følgende problemstilling formulert: Hvordan opplever ungdom å bli utsatt for digital mobbing, og hvordan påvirker digital mobbing ungdommers selvfølelse? Videre ble det formulert tre forskerspørsmål som til sammen kan danne grunnlag for problemstillingens besvarelse; Hva innebærer digital mobbing? Hvordan påvirker den digitale mobbingen ungdommers tanker om seg selv? Hvordan mestrer ungdom å bli digitalt mobbet? En litteraturstudie ble gjennomført for å innhente relevant teori. Oppgavens teoretiske forankring bygger på teori og definisjoner av sentrale forskere innenfor digital mobbing. For å besvare problemstillingen og forskerspørsmålene, ble en kvalitativ tilnærming i form av et datastøttet intervju gjennomført. Ved å bruke en kvalitativ metode ville man få størst mulig innsikt i hva hver enkelt ungdom hadde å fortelle av erfaringer fra en tid med digital mobbing. En intervjuguide ble laget i forkant av intervjuene, og til sammen ble fire ungdommer intervjuet. Den innhentede informasjonen fra intervjuene ble presentert i form av en innholdsanalyse, hvor det ble lagd sentrale kategorier knyttet opp i mot problemstillingen og forskerspørsmålene. Disse kategoriene ble fylt med sitater fra respondentene som resulterte i en oversiktlig presentasjon av intervjuene, som senere lot seg drøfte. Funnene fra undersøkelsen viste at digital mobbing fører med seg flere alvorlige konsekvenser, som har virkning lang tid etter at mobbingen har avtatt. Digital mobbing er en form for mobbing som er vanskelig å få kontroll over, på grunn av digitale mediers funksjon. Det kom også fram fra undersøkelsen av selvfølelsen er i en stor risiko for å bli påvirket i negativ grad, ved langvarig mobbing gjennom digitale og sosiale medier. Hvordan man håndterer digital mobbing er individuelt, men gjennom denne undersøkelse kommer det fram at ved en proaktiv håndtering av situasjonen, øker mulighetene for å finne positive løsninger på utfordrende situasjoner på Internett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleDigital mobbing blant ungdom: en kvalitativ intervjustudie om ungdommers opplevelse av digital mobbingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record