Show simple item record

dc.contributor.authorNordlund, Lene
dc.date.accessioned2015-11-18T14:31:00Z
dc.date.available2015-11-18T14:31:00Z
dc.date.issued2015-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2364617
dc.description.abstractOppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken erfaring de har, og hvordan de tilrettelegger undervisningen for elevene. Dette resulterte i følgende problemstilling: «Hvordan møter læreren og spesialpedagogen begavede elever og begavede elever med lærevansker i skolen?» Jeg ønsker med denne problemstillingen å få et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger opplever begavede elever og begavede elever med lærevansker. For å tilnærme meg problemstillingen, har jeg benyttet meg av en kvalitativ metode. Det ble gjennomført individuelle intervjuer med tre informanter. Utvalget besto av informanter fra tre ulike ungdomskoler. To av informantene hadde spesialpedagogisk utdannelse i tillegg til lærerutdanning. Den tredje informanten er allmennlærer. Intervjuene ble holdt på informantenes arbeidsplasser, og alle intervjuene ble tatt opp på lydopptak for transkribering i etterkant. Utvalget i undersøkelsen er lite, og jeg kan ikke trekke noen generaliserende konklusjoner av resultatene. Det er gjennomført noen undersøkelser om begavede elever i Norge, men hittil ingen om begavede elever med lærevansker. Undersøkelsene om begavede elever viser en tendens til underytelse hos begavede elever, som følge av mangelfull tilpasning av opplæringen. Denne undersøkelsen viser til de samme tendensene. Informantene viser til ulike erfaringer med begavede elever og begavede elever med lærevansker. En av informantene opplever ikke at begavede elever møter større eller andre utfordringer, samtidig som de andre informantene ser sider ved begavede elever som gjør hverdagen vanskeligere. Motivasjon, høye forventninger til seg selv, sosiale vansker og utfordrende atferd er ifølge informantene de største utfordringene disse elevene møter i skolen. Informantene i undersøkelsen har ingen utdanning om begavede elever, derfor tolker jeg beskrivelsene de gir av begavede elever og begavede elever med lærevansker som basert på erfaring. Informantene viser til ulike metoder de kan benytte for å tilrettelegge for begavede elever og beskriver hvordan de ville ha møtt en begavet elev med ADHD. Informantene gir mange viktige og riktige beskrivelser av elevene, men lærerne selv erfarer at det er et for stort fokus på lærevansker og problemsider hos elevene. Noe som gjør at begavelsen ikke blir oppdaget, eller at ressursene ikke strekker til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLæreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevanskernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record