Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFallan, Even
dc.contributor.authorOlsen, Tor Eirik
dc.contributor.authorDaleq, Basil
dc.contributor.authorHobbel, Mats Anneus
dc.date.accessioned2016-02-16T13:44:22Z
dc.date.available2016-02-16T13:44:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationFallan, E., Olsen, T.-E., Daleq, B. & hobbel, M. A. (2015). Bruk av balansert målstyring i norske kommuner. Magma, 18(8), 62-75.nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379215
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management). Dette øker relevansen av styringsverktøy som balansert målstyring (BMS). Denne studiens formål er å foreta en kartlegging av utbredelsen av BMS i norske kommuner samt å undersøke hvilke faktorer som påvirker sannsynligheten for bruk av BMS. Forklaringsrammeverket som blir brukt, er sterkt inspirert av Upper Echelon-teorien, som omhandler toppledelsen. Studien er basert på en spørreundersøkelse besvart av økonomisjefer/rådmenn i 271 norske kommuner, og viser at 65 prosent av kommunene bruker eller planlegger å ta i bruk BMS. Enkelte egenskaper ved økonomisjefen (alder, tid siden høyere økonomisk utdanning og erfaring fra privat sektor), økonomiavdelingen (innovasjonsvillighet) og kommunen (størrelse, økonomisk stilling og fylke) er funnet å være signifikante forklaringsvariabler. Resultatene styrker relevansen av Upper Echelon-rammeverket gjennom å vise at sannsynligheten for bruk av BMS har sammenheng med egenskaper ved både økonomisjefen og økonomiavdelingennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherMagmanb_NO
dc.subjectBalansert målstyringnb_NO
dc.titleBruk av balansert målstyring i norske kommunernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Econometrics: 214nb_NO
dc.source.pagenumber62-75nb_NO
dc.source.volume18nb_NO
dc.source.journalMagmanb_NO
dc.source.issue8nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel