Show simple item record

dc.contributor.authorØsterås, Bergljot
dc.contributor.authorHalmrast, Gudrun Sælen
dc.date.accessioned2016-03-31T09:27:13Z
dc.date.available2016-03-31T09:27:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationØsterås, B. & Halmrast, G. S. (2015). Nye møter med Rødhette og ulven. Tidsskrift for kjønnsforskning, 39(3-4), 282-292.nb_NO
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383294
dc.descriptionDette er forfatternes versjon av en artikkel publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning. Artikkelen er tilgjengelig via forlagets hjemmeside: idunn.no https://www.idunn.no/tfk/2015/03-04/nye_moeter_med_roedhette_og_ulvennb_NO
dc.description.abstractNorsk: Utgangspunktet for artikkelen er en grunnleggende tanke om at bevegelser mellom det kjente og det ukjente kan åpne opp for ny forståelse og mening. I produktive prosesser skaper og gjenskaper vi oss selv og den verden som omgir oss. Det kjente og det ukjente kan vi blant annet møte gjennom litterære fortellinger. Inspirert av narrativ forskning, ulike studier fra barnehagefeltet og Paul Ricæurs kritisk hermeneutiske filosofi argumenterer vi for hvordan møtet mellom to narrative tekster kan knyttes til barns subjektskaping. I eventyret om Rødhette og ulven (Grimm og Grimm, 2002) og i billedboka om Gitte og gråulvene (Lindenbaum, 2001), beskrives to forskjellige rødhettekledde jenters møter med ulven/ulvene. Ved å sette tekstene i forbindelse med hverandre ønsker vi å vise hvordan barnelitteratur som presenteres i barnehagen, kan skape mulighetsrom som produserer ulike forståelser av kjønn og identitet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: New approaches to Little Red Riding Hood The paper takes as its starting point a principal idea that movement between the known and unknown may open for novel comprehension and meaning. Through productive processes we create and recreate ourselves and the world surrounding us. We may encounter the known and the unknown through literary narratives. Inspired by narrative research, empirical studies from the pre-school field and Paul Ricæur's critical hermeneutics we explore how encounters between two narrative texts may be connected to the shaping of children's' subjectivity . In the fairytale of Little Red Riding Hood (Grimm & Grimm, 2002) and in the picture book Gitte og gråulvene [Gitte and the gray wolves] (Lindenbaum, 2001), two different red hooded girls' encounters with wolves are described. By relating the texts to each other we show how literature presented in the pre-school may create different opportunities and understandings of gender and identity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherKILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning i samarbeid med Universitetsforlagetnb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectnarrativernb_NO
dc.subjectsubjektskapingnb_NO
dc.subjecthermenutikknb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.titleNye møter med Rødhette og ulvennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber282-292nb_NO
dc.source.volume39nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskningnb_NO
dc.source.issue3-4nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record