• Den helsefremmende samtalen 

   Gaden, Bente (Student paper, others, 2016)
   Tittel: Den helsefremmende samtalen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at helsesøstre skal få økt innsikt og kunnskap om hvor betydningsfull relasjonskompetanse er i møte med barseldeprimerte. Hvordan helsesøster gjennom ...
  • «Like barn prater best» – Samtalegrupper som metode for barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd 

   Sagstuen, Lene (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: «Like barn prater best - Samtalegruppe som metode for barn som opplever samlivsbrudd» Bakgrunn: Forekomsten av skilsmisser er høy både i Norge og resten av verden. Studier viser at barn og unge som opplever ...