• Endelig hjemme - Glede og utfordringer 

      Haugstad, Elise Furuholmen (Student paper, others, 2016-09-30)
      Tittel: Endelig hjemme- Glede og utfordringer. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan helsesøster best kan møte premature og deres foreldre når de utskrives fra sykehuset. Helsestasjonen har ...