• Young children’s grounding of mathematical thinking in sensory-motor experiences 

      Bjørnebye, Morten (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;20, Doctoral thesis, 2021)
      Hovedmålet med avhandling min er å utvikle kunnskap om små barns forankring av matematisk tenkning i sensoriske-motoriske erfaringer, mens et delmål er å øke forståelsen for hvordan utendørs design kan støtte slike erfaringer. ...