• Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner 

      Gustavsen, Ann Margareth (Doctoral thesis, 2018)
      Bakgrunnen for tematikken i avhandlingen er både de nasjonale og de internasjonale forskningsresultatene som viser at jenter i dagens skole presterer bedre enn guttene i alle fag, bortsett fra faget kroppsøving, selv om ...