• How Corpora Can Be Useful in English Language Teaching in Norwegian Schools 

      Kavanagh, Barry (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;33, Doctoral thesis, 2023)
      Denne artikkelbaserte doktoravhandlingen utforsker hvordan korpus-samlinger av tekster av naturlig forekommende språk som er lagret i en elektronisk database, kan være en nyttig del av undervisningen i engelsk i norsk ...