Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Ane Ingrid
dc.date.accessioned2016-06-17T08:00:35Z
dc.date.available2016-06-17T08:00:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393005
dc.descriptionMaster i folkehelsevitenskap med vekt på endringer av livsstilsvaner, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Unge kvinner i dag blir utsatt for et stort kroppspress. Fremveksten av det sterke fitnessfokuset på Instagram, i andre sosiale medier og på treningssentre er urovekkende. I tillegg er Fitspiration en ny trend som gir grunn til bekymring. Formål: Å finne ut om det er noen sammenheng mellom eksponering for Fitspiration på Instagram og unge jenters kroppsbilde og treningsvaner. Samtidig undersøke om sosial sammenligning, om man bor i by eller bygd, og hvilken type trening man driver med har betydning for denne sammenhengen. Metode: Kvantitativ undersøkelse hvor 203 jenter i alderen 16-18 fra to videregående skoler svarte på et spørreskjema med 4 seksjoner. Deskriptive analyser, Spearmans korrelasjonskoeffisient og multippel hierarkisk regresjonsanalyse ble kjørt i SPSS. Resultat: Ingen signifikant sammenheng mellom eksponering for Fitspiration på Instagram og kroppsbilde ble funnet (rho BES-BV = -,035, p = ,631; rho BES-FF = ,102, p = ,163). En middels positiv sammenheng mellom eksponering for Fitspiration på Instagram og treningsvaner ble funnet (rho = ,368, p = ,001). Forskjellene i kroppsbilde og treningsvaner mellom jenter med høye og lave PACS-R-verdier som hadde blitt eksponert for Fitspiration på Instagram, var ikke signifikante (BES-BV: Zobs = 0,75, p = ,453; BES-FF: Zobs = 1,12, p = ,263; Treningsvaner Zobs = 1,31, p = ,190). Hvilken skole man gikk på, var ikke en signifikant predikator for kroppsbilde, men var en signifikant predikator for treningsvaner. Type trening var ikke en signifikant predikator for BES-BV, men var det for BES-FF og treningsvaner. Konklusjon: Funnene i denne undersøkelsen tyder på at eksponering for Fitspiration på Instagram ikke har sammenheng med kroppsbilde uten at andre faktorer, som sosial sammenligning, har en innvirkning. Denne undersøkelsen viser sammenhenger mellom unge jenters treningsvaner og Fitspiration på Instagram som ikke har blitt forsket på før. Funnene i denne undersøkelsen både bekrefter og utdyper fra tidligere forskning og gir ny kunnskap til fagfeltet.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Background: Young women today are exposed to massive body pressure. The emergence of the strong fitness focus on Instagram, in other social media and at fitness centres is a reason for concern. In addition there is Fitspiration, which is a new trend that causes concern. Purpose: To find out if there is any correlation between exposure to Fitspiration on Instagram and body image and exercise habits of young girls. To check whether social comparison, living in urban or rural areas, and the type of exercise you are doing are significant in this context. Method: Quantitative research comprising 203 girls aged 16-18 from two senior high schools answering a questionnaire with 4 sections. The data were statistically analysed using SPSS. Statistical techniques used were descriptive analyses, Spearman’s rank order correlation and hierarchical multiple regression. Results: No significant correlation between exposure to Fitspiration on Instagram and body image was found (rho BES-BV = -,035, p = ,631; rho BES-FF = ,102, p = ,163). A medium positive correlation was found between exposure to Fitspiration on Instagram and exercise habits (rho =,368, p = ,001). No significant differences were found as to body image and exercise habits between girls with high and low PACS-R values after exposure to Fitspiration in Instagram (BES-BV: Zobs = 0,75, p = ,453; BES-FF: Zobs = 1,12, p = ,263; Treningsvaner Zobs = 1,31, p = ,190). School was no significant predictor for body image. School was, however, a significant predictor for exercise habits. Type of exercise was no significant predictor for BES-BV, it was, however, for BES-FF and exercise habits. Conclusion: Findings of this survey indicate that exposure to Fitspiration on Instagram has no correlation with body image without other factors, such as social comparison, having an impact. However this study shows a correlation between exercise habits of young girls and Fitspiration on Instagram, which has not been revealed by previous research. The findings in this study thus confirm and widen the results of previous research, and provide new information to the field.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectunge kvinnernb_NO
dc.subjectkroppspressnb_NO
dc.subjectInstagramnb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.subjectkroppsbildenb_NO
dc.subjecttreningsvanernb_NO
dc.subjecttreningssentrenb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjectExercise Habits
dc.subject.meshFemale Adolescents
dc.subject.meshBody Image
dc.subject.meshSocial Media
dc.subject.meshFitness Centers
dc.titleFitspiration: Sammenhengen mellom Fitspiration på Instagram og unge jenters kroppsbilde og treningsvanernb_NO
dc.title.alternativeFitspiration: Association between Fitspiration on Instagram and young girls’ body image and exercise habitsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record