Show simple item record

dc.contributor.authorHafsal, Leif Peder
dc.date.accessioned2016-06-28T10:33:12Z
dc.date.available2016-06-28T10:33:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394352
dc.description.abstractThis master thesis is reviewing the latest published research on remote sensing technology in the agricultural sector, for soil moisture estimations towards a more sustainable precision agriculture. Modern, exciting new technological innovations will also be presented, along with the sustainable aspect of conventional agriculture with more precise agricultural practices. The synergy between UAS, SMC and sustainability are the focus of attention for this review thesis, as the possibilities and opportunities this can open for us can be of significant advancement in profitability and precision agriculture. As precision agriculture evolves and grows, the potential and opportunities also follow. The new field of unmanned aerial systems demonstrates this. There are several sectors the unmanned aerial vehicle is being welcomed with open arms, only within the agricultural sector, it has shown to be of great value for crop yield and biomass estimation. It takes little energy to run and operate and it can be from a green power source. As we all should move towards a more sustainable and eco-friendly lifestyle, industries, businesses and corporations are no exceptions. Agriculture is a major contributor to the climate change and environmental destruction, we should make a change to a more sustainable method of farming, with precision agriculture we are making this shift. The objective of this thesis is to contribute to the fundamental research for future implementation and introduction of remote sensing technology with a UAV. This thesis highlights these areas, to assist in closing the gap between researchers and endusers. By increasing the precision and applying inputs like artificial fertiliser and pesticides/herbicides at a correctly variable amount and time, a reduction of the inputs and the environmental disruption should follow, which results in an increase in the profitability for the farmers, and less environmental damages.nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven gjennomgår den siste publiserte forskning av fjernmålings teknologi i landbrukssektoren, av jordfuktighets beregninger for ett mer bærekraftig presisjons jordbruk. Moderne spennende nye teknologiske utviklinger vil også bli presentert, sammen med det bærekraftig aspekt av konvensjonelt landbruk med mer nøyaktig jordbrukspraksis. Samarbeidet mellom UAS, SMC og bærekraft er i fokus i denne avhandlingen, som diskuterer mulighetene dette kan åpne for. Ved at presisjons jordbruk utvikler seg og vokser, følge også nye muligheter og metoder for utførelse av arbeidsoppgaver. Det nye fagfeltet av ubemannede luft systemer (UAS) demonstrerer dette. Det er flere sektorer som ønsker UAS velkommen, bare innenfor landbrukssektoren har det vist seg å være av stor verdi for vanningsanlegg planlegging og inspisering, avling og biomasse estimering. Det tar lite energi å operere og betjene systemet, energikilden kan være fornybar. Vi skal alle bevege oss mot ett mer bærekraftig og miljøvennlig livsstil, bransjer, bedrifter og selskaper er ingen unntak. Landbruket er en stor bidragsyter til klimaendringer og miljøskader, vi bør ta et skifte til en mer bærekraftig utvikling for landbruket, presisjon landbruk kan bidra med dette. Målet med denne avhandlingen er å bidra til grunnleggende forskning for fremtidig implementering og innføring av fjernmåling teknologi med en UAV. Denne oppgaven belyser disse områdene, og bidra i å lukke gapet mellom forskere og forbrukere. Ved å forbedre presisjonen på midler som kunstgjødsel eller sprøytemidler, på riktig tidspunkt med riktig mengde, vil resultere i en redusert menge utførelse av midler som vil igjen gi bonden større profittmargin, og mindre konsekvenser på miljøet.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.titlePrecision Agriculture with Unmanned Aerial Vehicles for SMC estimations – Towards a more Sustainable Agriculturenb_NO
dc.title.alternativeGjennomgang av presisjonslandbruk med bruk av droner for jordfuktighet estimering – Mot et mer bærekraftig landbruknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record