• Digital annonsering av fast eiendom 

   Narbuvoll, Camilla; Brennodden, Marita (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge om digital annonsering er fremtiden innen markedsføringstjenester for salg fast eiendom. På bakgrunn av at digital markedsføring i dag er på alles lepper og stadig flere bransjer ...
  • Eiendomsmeglerens rolle som mellommann. Salg av bruktbolig og salg av bolig under oppføring 

   Antonsen, Niklas Røed; Bekkevold, Heidi Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg eiendomsmeglerens rolle som mellommann ved salg av bruktbolig og ved salg av bolig under oppføring, og hvorvidt det foreligger noen forskjell mellom disse meglingsmetodene. Undersøkelsen ...
  • Eiendomsmeglerens utfordringer ved investering i fast eiendom 

   Brynildsen, Bjørn Magnus; Norum, Marius (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Eiendomsmeglingsloven av 29.06.2007, med ikrafttredelse 01.01.2008. Den nye eiendomsmeglingsloven regulerte eiendomsmeglingsbransjen på et nytt nivå, og gjør tydelig rede for hvilke ...
  • Eiendomsmeglers rolle ved overtakelse 

   Åsengen, Ingrid Amelia Gustavsson (Bachelor thesis, 2016)
   Tryggere bolighandel er et svært dagsaktuelt tema da det i 2015 reklameres på 1 av 4 bruktboligkjøp. Bransjen fokuserer på krav til takstmann og innføring av boligsalgsrapporten, samtidig som det er ønske om å revidere ...
  • Eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektsalg 

   Torp, Solveig; Jevne, Oda Sofie Lien (Bachelor thesis, 2016)
   I Norge i dag bygges det for få boliger i forhold til det behovet tilsier. Eiendomsmeglers rolle for nye prosjekter vil derfor være viktig i det fremtidige boligmarkedet. Å selge boliger som er helt nye og ikke ferdigstilte ...
  • Eiendomsutviklere og miljøansvar 

   Melbø, Karoline Hansen; Nilsen, Lena Christine Søgaard (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet i denne bacheloroppgaven er å få informasjon om eiendomsutviklernes ansvar for miljøet og grunnlaget for deres beslutninger i en byggeprosess. Problemstillingen for studie er: I hvilken grad tar eiendomsutviklere ...
  • Er meglers rolle som mellommann en utfordring i forhold til meglers fordel for å oppnå høyest mulig salgspris? 

   Vilvang, Lisa; Tran, Don Tuan (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan eiendomsmeglere forholder seg til mellommannsrollen. Vi har fokusert på eiendomsmeglere i ulike stillinger, som også jobber i forskjellige eiendomsmeglerforetak. ...
  • Er selg det selv tjenester en trussel for tradisjonell eiendomsmegling? 

   Holm, Lars Christian; Larsen, Annika Bråthen (Bachelor thesis, 2017)
   I media har det den siste tiden vært mange artikler og uttalelser som retter seg mot privat salg og eiendomsmeglers rolle. Dette har sitt utspring i de mange nye trender og tjenester som er på vei inn i markedet. Vi har i ...
  • Hva er eiendomsmeglers rolle som prosjektmegler og hvordan bør mangelsituasjoner håndteres? 

   Tella, Awet; Øvergård, Håkon; Evensen, Martin (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven omhandler prosjektmegling med fokus på mangler. Bakgrunnen for oppgaven er fokuset som har vært rundt boligmangel og antakelsen om at det kommer til å bli satt opp flere prosjekter fremover. Dermed vil ...
  • Hva er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling? Hvordan håndtere mangelsituasjoner? 

   Eskevik, Amalie; Løvseth, Hilde (Bachelor thesis, 2017)
   Vår oppgave omhandler prosjektmegling, og vi har valgt å fokusere på hva som er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling og hvordan de håndterer ulike mangelsituasjoner. Dette er et interessant tema fordi det i ...
  • Hva er meglers hensyn og strategi ved salg av prosjektert bolig? 

   Gentile, Marlena Alexes; Gentile, Olivia Foss (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven sitt formål er å undersøke hvilke hensyn og strategier megler benytter seg av for å oppnå salg ved prosjektmegling. Vi har fokusert på prosjektmegling og hvordan megler markedsfører boligen til interessenter. ...
  • Hvilke krav og forventninger stilles til meglers rolle ved prosjektmegling av leilighetskomplekser 

   Berg, Sunniva; Jakobsen, Sandra (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven vil vi ta for oss krav og forventninger til en prosjektmegler. En prosjektmegler er en eiendomsmegler som selger bolig under oppføring. Ved prosjektmegling er prosjektet satt i gang av en utbygger. Utbygger ...
  • Hvordan håndterer eiendomsmeglere reklamasjonssaker ved kjøp/salg av fast eiendom? 

   Lutnæs Engelhardt, Camilla; Ilseth Heia, Sindre (Bachelor thesis, 2018)
   Denne kvalitative bacheloroppgaven handler om hvordan eiendomsmeglere håndterer klagesaker ved kjøp/salg av fast eiendom. Oppgaven tar opp bakgrunnen for hvorfor partene klager, hvilke klagesaker som går igjen flest ganger ...
  • Hvordan kan en faktor som “off-market”-salg påvirke eiendomsmeglers rolle i et eiendomssalg? 

   Svee Austad, Amalie; Einarsen, Marion; Schei, Rakel (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven tar vi for oss en eiendomsmeglers rolle i et salg uten annonsering, “off market”. Dette er et tema som er spennende å belyse fordi det gjerne blir fremstilt negativt i media. Dette er en salgsform ...
  • Hvordan kan et off-market salg gjennomføres i tråd med god meglerskikk? 

   Bøhmer, Ingrid; Bakken Larsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018)
   Eiendomsmeglingsbransjen er en bransjen som til enhver tid er i medias søkelys og blir ofte omtalt negativt. Etter Brennpunkt dokumentaren “Boligbobla”, som ble vist på NRK den 24.10.2017, ble bransjen på ny satt i hardt ...
  • Hvordan kan konflikter ved fysiske skjulte feil og mangler reduseres ved hjelp av god meglerskikk? 

   Johansen, Silje Helen; Søgaard, Caroline Velve (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke om god meglerskikk kan redusere konflikter som oppstår ved skjulte feil og mangler. Vi har skrevet en teoretisk bachelor med fokus på: relevant teori, rapporter ...
  • Hvordan lykkes som eiendomsmeglerfullmektig? 

   Sæther, Marius; Pindsle, Michael (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med oppgaven vår er å finne ut hvordan en nyutdannet eiendomsmeglerfullmektig kan gå frem for å anskaffe seg oppdrag. Kapittel 1 er innledningen av oppgaven. I dette kapittelet presenterer vi problemstillingen, ...
  • Hvorfor benytte eiendomsmegler fremfor selg selv-løsningen Propr? Ulikheter mellom eiendomsmegler og selg selv-løsninger 

   Horten, Christin Bechmann; Rundtom, Karoline Flekkerud; Bakaas, Lill Cathrin Vaule (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg valget mellom selg selv-løsninger eller å benytte seg av eiendomsmegler når man skal selge egen bolig og opplevelsen av disse. Vi undersøker også hvorvidt det foreligger noen forskjeller ...
  • Hvorfor velger en selger å selge selv framfor å benytte en eiendomsmegler? 

   Norheim, Kine Brøderud; Nedregotten, Iren Bjølverud (Bachelor thesis, 2017)
   Privat salg av bolig er en salgsmetode som i liten grad påvirker eiendomsmeglingstjenesten. Det er likevel en økende andel som velger å utføre denne salgsmetoden på bakgrunn av de opparbeidede tjenestene for privat salg. ...
  • Innflytelse på eiendomsmegling som følger av den teknologiske utviklingen 

   Svensby, Askil; Chibssa, David G. (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler teknologisk utvikling med fokus på markedsføring. Bakgrunn for valg av oppgave er på grunn av den oppmerksomheten som den teknologiske utviklingen har fått i media om dagen. Vi skal snart begynne ...