Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilden, Andrea
dc.contributor.authorThorpe, Solfrid
dc.date.accessioned2016-09-08T12:10:47Z
dc.date.available2016-09-08T12:10:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405473
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg i hvilke typer saker megler får medhold i klagesaker fra reklamasjonsnemnda fra eiendomsmeglingstjenester. Med større og større fokus på forbrukers rettigheter vil reklamasjoner på eiendomsmeglingstjenester fortsette å være aktuelt under meglers arbeid. Hovedproblemstillingen i oppgaven er derfor: 'I hvilke typer saker blir megler gjort ansvarlig for klager fra kjøper og selger?'. Problemstillingen blir drøftet ut fra teorien vi presenterer, med hovedvekt på god meglerskikk. For å belyse problemstillingen er det benyttet en kvantitativ undersøkelse i form av dataopptelling fra saker i reklamasjonsnemnda fra 2014-2015. Vi har delt opp da i hovedkategorier det blir klagd på, og har sett på hvor klagene har fått medhold/ikke medhold. Hovedkategoriene vi har sett nærmere på er feil/manglende opplysninger, budgivning, oppgjør/renter/pant, partisk opptreden, misnøye med saksbehandlingen, meglers utlegg/vederlag/honorar og tilbakehold av midler klientkonto/renter/beløp. Deler av undersøkelsen er kvalitativ ettersom man kan bruke reklamasjonsnemnda til å se nærmere på enkeltsaker. Vi har videre sett klagekategoriene opp mot hverandre. Ut ifra funnene vi har gjort får klager generelt lite medhold, noe som kan tyde på at forbruker ikke vet hva de har krav på når det kommer til megler.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is complaints from the Complaints Board for Real Estate Agency Cases. And in what types of cases the realtors are sucsessful. Complaints will always be relevant in real estate agents work, especially due to greater focus on customer rights. The main research question is: "In what types of cases is real estate agent held liable for complaints from clients and other stakeholders". We have looked at which categories gets most and least complained about. The research question is being discussed based on the theory we present, with emphasis on good real estate practice. We have used a quantitative study to explore the reasearch question, in terms of a data inventory of cases in the complaints board from 2014-2015. The complaintes are divided in to seven main categories, and we have looked at where the complaints are successful/been upheld. The main categories we have examined are: incorrect/missing information, bidding, settlement/interest/mortage, biased behavior, dissatisfaction with the proceedings, expenses/compensation and retention of funds client/interest/amount. Parts of the study is qualitative since the complaints committee's website may be used to look into individual cases. We have also compared the different complaint categories. The real estate agents are successful in most cases based on the findings of the study, which may indicate that the consumers does not know what they can require from the real estate agent.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectklagesaker
dc.subjecteiendomsmeglere
dc.titleReklamasjoner for eiendomsmeglingstjenesternb_NO
dc.title.alternativeComplaints for real estate agent servicesen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel