Show simple item record

dc.contributor.authorHigdem, Ulla
dc.contributor.authorLesjø, Jon Helge
dc.contributor.authorMønness, Erik Neslein
dc.contributor.authorHøyer, Hans Christian
dc.date.accessioned2016-09-12T11:54:18Z
dc.date.available2016-09-12T11:54:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406192
dc.description.abstractArtikkelen bygger på Medborgerundersøkelsen i innlandet, som undersøkte holdninger til viktige samfunnsspørsmål blant et representativt utvalg av befolkningen i Hedmark og Oppland fylker i 2013. Flere spørsmål dreide seg om befolkningens holdninger til endringer av den eksisterende kommune- og fylkesinndelingen. Resultatene viser at borgerne ser både positive og negative effekter av mulige sammenslåinger av kommunene og fylkene. Men et klart flertall i befolkningen er negativ til slike endringer. Analysen viser at vekt på geografisk nærhet til tjenestene er en viktig forklaring på skepsisen til sammenslåinger. Det som videre forklarer mønsteret i materialet er partisympatier, utdannelsesnivå, politisk interesse og bosted i nærheten av en bykommune. Analysen avdekker et sosialt mønster der borgere med et visst «elitepreg» (utdanning, politisk interesse) har større tilbøyelighet til å være positiv til strukturendringer. Det kommer fram varierende synspunkter på alle våre «effektvariabler», men konklusjonen i hovedspørsmålet er nei. Dette tolker vi som at spørsmålet om kommunesammenslåinger ikke bare dreier seg om å summere mulige positive og negative effekter; det er et spørsmål av en «annen orden» der borgernes tilknytning til kommunen som institusjon blir viktig. Dette tilsier at bruk av innbyggerundersøkelser eller folkeavstemninger kan bli viktig for utfallet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagforbundet
dc.relation.urihttp://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogokonomi/Samfunn_og_okonomi-08.pdf
dc.subjectkommunesammenslåingnb_NO
dc.subjectkommunestrukturnb_NO
dc.subjectkommuneforvaltningnb_NO
dc.titleStørre kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er neinb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.typeJournal article
dc.source.pagenumber8-27nb_NO
dc.source.volume2016
dc.source.issue1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record