Show simple item record

dc.contributor.authorHaug, Frøydis
dc.date.accessioned2016-09-13T09:18:08Z
dc.date.available2016-09-13T09:18:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406569
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Oppgavens problemstilling er på hvilke måter bilder diskuteres etisk i norsk lokalpresse. For å finne svar på dette har jeg gjennomført en kasusstudie med lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som valgt kasus. Metodebruken omfatter observasjon, dokumentanalyse og intervjuer. For å forstå bakgrunnen for hvordan bildene diskuteres, tar jeg utgangspunkt i teoriene til Roland Barthes, Susan Sontag og J.T.W. Mitchell. Jeg ser også på hvilke måter etisk teori danner bakteppe for de etiske diskusjonene innad i redaksjonen. Undersøkelsene mine viste at det var påfallende lite fokus på bildebruk i redaksjonen og dermed også lite fokus på de etiske diskusjonene. Redaksjonsmedlemmene var opptatt av mulige virkninger av et bilde, og la dermed mer vekt på teologisk enn dentologisk etikk. Fokuset på mulige virkninger, gjorde også at jeg kunne gjenkjenne tankegodset til alle de tre nevnte teoretikerne. Funnene tydet også på at avisen hadde opparbeidet seg en lokal, forsiktig etikk, der de opplevde seg selv som mer varsomme enn for eksempel riksmediene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this master´s thesis is to discuss how local Norwegian newspapers deal with ethic regarding press photos. I chose to use the local newspaper Gudbrandsdølen Dagningen (GD) as the case for my case study research. My methods were observation, document analysis and interviews. To better understand the discussions regarding press photos, I used the theories of Roland Barthes, Susan Sontag and J.T.W. Mitchell. My findings show surprisingly few discussions regarding both photos in general and ethical discussions regarding photos in particular. The employees were mostly concerned by the effects the pictures could have if they printed them, and not whether or not they followed the ethical rules. I recognized the theories of both Sontag, Barthes and Mitchell in their arguments. I also found traces of what you could call a typical local ethics, where the local press used a more withdrawn and sensitive aproach than the national press.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.subjectbildernb_NO
dc.subjectbildebruknb_NO
dc.subjectavisernb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectlokalpressenb_NO
dc.titleDe vanskelige bildene - om bildeetiske diskusjoner i norsk lokalpresse.nb_NO
dc.title.alternativeThe Challenging Images -– Ethical Discussions regarding Images in Local Norwegian Newspapers.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record