Show simple item record

dc.contributor.authorLavik, Lars Horn
dc.date.accessioned2016-09-20T10:52:16Z
dc.date.available2016-09-20T10:52:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408665
dc.descriptionBacheloroppgave i musikkproduksjon 2016nb_NO
dc.description.abstractI dag er musikkstrømming den aller vanligste måten å tilegne seg musikk på i Norge. Både gjennom abonnementsordninger som Spotify og Tidal og gratistjenester som Youtube og Soundcloud. Det knyttes mye skepsis til gratis strømmetjenester i musikkbransjen. ”Verdigapet” har etter hvert blitt en velkjent begrep i bransjen, og henspiller på at bare 4% av opphavsmennenes inntekter kommer fra de aller mest populære tjenestene for musikk globalt sett. Blir musikkforbrukere vant til at musikk skal være gratis? Er det noen likheter med dagens situasjon og forrige tiårs piratkopiering spørsmål? I denne oppgaven ser jeg nærmere på brukere av musikkstrømmetjenester, og om det er noen assossiasjon mellom betalingsvillighet og bruk av gratis strømmetjenester. Med gratis strømmetjenester menes Soundcloud, Youtube, Facebook og lignende. Dataene er hentet inn fra en spørreundersøkelse gjort i 2016 med 1649 norske respondenter. Det viser seg at det er en signifikant positiv sammenheng mellom bruk av gratis strømmetjenester og betalingsvilje, selv om sammenhengen er liten. Men det kan være usikkerhet knyttet til premissene for målingene.nb_NO
dc.description.abstractToday, music streaming is the most common way to acquire music in Norway, both through subscription services like Spotify and Tidal, and free services such as Youtube and Soundcloud. It is much skepticism attributed to free streaming services in the Music industry. The "Value Gap 'has gradually become a familiar concept in the industry and refers to the fact that only 4% of the revenues comes from the most popular services for Music globally. In this paper, I look at to what extent free streaming services (like Youtube, Soundcloud, Facebook, etc.) is associated with willingness to pay for music. The data was collected from a survey done in 2016 with 1649 Norwegian respondents. It turns out that there is a significant positive relationship between willingness to pay and the use of free streaming services, although the correlation is small. The data may be inaccurate.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikkproduksjonnb_NO
dc.subjectmusikkstrømmingnb_NO
dc.subjectbetalingsvillighetnb_NO
dc.subjectstrømmetjenesternb_NO
dc.subjectgratisnb_NO
dc.titleSammenhengen mellom gratis musikkstrømmetjenester og betalingsviljenb_NO
dc.title.alternativeThe correlation between free music streaming services and willingness to paynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record