Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorgersen, Linn Hagberg
dc.contributor.authorGjerstad, Alfhild
dc.date.accessioned2016-09-23T10:50:01Z
dc.date.available2016-09-23T10:50:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410109
dc.description.abstractGründerlysten er økende i Norge, og behovet for mennesker med innovative forretningsideer blir en stadig viktigere del av næringsutviklingen. Formålet med denne oppgaven har vært å se om gründersatsningen på Fosshaugane Campus har bidratt til en innovativ næringsutvikling i Sogndal. Teorigrunnlaget i oppgaven ble valgt med utgangspunkt i å kunne belyse de delene av utviklingen vi så som relevant i Sogndal. Vi har derfor presentert teori innen kompetanse- og kreativitet, klynger, samt innovasjonssystemer og kommunal næringsutvikling. Vi har gjennomført en kvalitativ casestudie der Fosshaugane Campus i Sogndal kommune er caset. Valget ble gjort på bakgrunn av kjennskap til miljøet der, samt interessen for næringsutvikling i Norges mer rurale strøk. Offentlige og private aktører innen næringsutvikling i norske kommuner kan ha nytte av denne studien, da den belyser ulike kvaliteter som kan føre til økonomisk utvikling, spesielt rettet mot satsning på gründere. Datagrunnlaget er samlet inn gjennom intervjuer med aktører knyttet til virkemiddelapparatet og gründere i Sogndal, samt offentlige dokumenter og rapporter som kan bidra til å belyse våre funn. Den innovative næringsutviklingen i Sogndal er preget av et sterkt ønske om å tiltrekke seg kreative mennesker ved at bygda gjøres attraktiv. Dette har skjedd gjennom en hard satsning på en klart definert målgruppe. Det er også en unik form for samhandling på tvers av organisasjonsgrenser, som forklares av samlokaliseringen på Fosshaugane Campus. Næringsmiljøet er tydelig personavhengig og fortsatt lite, dette gjør dagens situasjon i Sogndal er skjør. For å skape en langsiktig næringsutvikling kan løsningen ligge i å formalisere kompetansen og kreativiteten som uten tvil finnes mellom veggene på Campus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjectOffentlig organiseringnb_NO
dc.titleSamhandling = suksess? : En studie av gründermiljøet på Fosshaugane Campus i Sogndalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber118nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel