Show simple item record

dc.contributor.authorSkolegården, Vigdis
dc.date.accessioned2016-09-30T07:17:51Z
dc.date.available2016-09-30T07:17:51Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412099
dc.descriptionFordypningsoppgave i helsesøsterutdanning, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Passe perfekt! – Helsesøsters møte med jenter og kroppspress. Hensikt: Gjennom å søke kunnskap om hva som styrker kroppsbildet hos unge jenter, er målet å synliggjøre hvordan helsesøster kan påvirke dette i praksis. Problemstilling: Hvordan kan helsesøster i et helsefremmende perspektiv, bidra til at unge jenter utvikler et positivt kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie, hvor det benyttes forskningssartikler og annen relevant litteratur. Forskningsartikler er funnet i databasene SweMed+, Cinahl og Medline. Resultat: Fire artikler er inkludert i oppgaven. To artikler beskriver hvordan ungdom med et positivt kroppsbilde ser på kroppen og skjønnhetsidealer. En studie viser medias påvirkning i forhold til ungdoms kroppsbilde. Siste inkluderte studie belyser hvilke kroppssyn som uttrykkes i statlige dokumenter og hvilke implikasjoner dette har for helsesøsters arbeid med ungdom og deres forhold til kropp.Konklusjon: Funnene viser at offentlige dokumenter i stor grad gir føringer som kan bygge opp under et objektforhold til kroppen og at det er avgjørende i hvor stor grad helsesøster lar seg påvirke av dette. Ungdom med et positivt kroppsbilde, synes å ha et funksjonelt syn på kroppen, hvor dens subjektive dimensjon vektlegges i større grad enn utseende, hvor de ser på trening som en naturlig del av livet og dessuten innehar de en trygghet i at de er gode nok som de er, uavhengig av utseende. De synes å la seg påvirke i mindre grad av media, enn ungdom generelt, og i mindre grad opptatt av å tilnærme seg idealene. Å skape dialog med ungdom tidlig og bevisstgjøre deres foreldres muligheter til å påvirke og støtte sine barn, gjennom å vektlegge kroppens subjektive dimensjon, samt medias påvirkning og redigeringsmuligheter, kan bidra til å styrke jenters kroppsbilde og motvirke kroppspresset, gjennom ei sårbar ungdomstid. Nøkkelord: ungdom, jenter, kroppsbilde, helsesøster.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectjenternob
dc.subject.meshungdomnob
dc.subject.meshAdolescenteng
dc.subject.meshFemale Adolescentseng
dc.subject.meshhelsesøstrenob
dc.subject.meshPublic Health Nurseseng
dc.subject.meshkroppsbildenob
dc.subject.meshBody Imageeng
dc.titlePasse perfekt! Helsesøsters møte med jenter og kroppspressnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record