Show simple item record

dc.contributor.authorRaanaa, Inger
dc.date.accessioned2016-09-30T11:31:32Z
dc.date.available2016-09-30T11:31:32Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412245
dc.descriptionFordypningsoppgave i helsesøsterutdanning, 2016nb_NO
dc.description.sponsorshipTittel og tema: Tittel på oppgaven er ”Må det gjøre så vondt?”. Tema er praktisk og teknisk gjennomføring av vaksinasjon av små barn. Hensikt: Hensikt med oppgaven er å finne ut mer om hva helsesøster kan gjøre for å gjennomføre vaksinasjon på en måte som medfører minst mulig smerte for barnet. Jeg ønsker å se på praktisk gjennomføring av vaksinasjon med fokus på aspirasjon, lokal hudbedøvelse og avledning som mulige faktorer til å redusere smerte. Problemstilling: Hva kan helsesøster gjøre for å redusere smerte ved vaksinasjon av et 15 måneder gammel barn? Metode: Jeg har valgt å gjøre en litteraturstudie for å finne svar på min problemstilling. Systematisk litteratursøk er gjort i databasene SveMed+, MEDLINE, Embase og Cochrane Library, samt Oria og Google Scholar. Søkeord som er brukt er: Helsesøster (Public Health nurse og/eller community nurse), vaksin* OR immunsering (vaccin* OR immunization), barn (child) og smerte (pain). Resultat: Funn viser at smertelindring ved vaksinasjon har et stadig større internasjonalt fokus. Lite norsk litteratur beskriver temaet. Evidensbaserte anbefalinger fra utenlandske primærstudier og oppsummeringsstudier kan overføres til praksis. Aspirasjon anbefales ikke ved injeksjoner av vaksine forutsatt at injeksjonen settes på riktig sted. Lokal hudbedøvelse anbefales for å ta bort smerte ved stikk gjennom huden. Avledning av barn med aldersadekvat underholdning og leker anbefales som psykologisk tiltak. Studier viser at tekniske, fysiske og psykologiske tiltak i kombinasjon med hverandre har signifikant effekt på smertene barnet opplever under vaksinasjon.Konklusjon: Helsesøster kan med enkle tiltak redusere smerte ved vaksinasjon av små barn. Til tross for at anbefalinger om konkrete tiltak foreligger benyttes de ikke i praksis. Det krever opplysning, informasjon og felles fokus på temaet for at helsesøster skal ta i bruk anbefalingene i sin praksis. Nøkkelord: helsesøster, vaksinasjon, barn, smerte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshhelsesøstrenob
dc.subject.meshPublic Health Nurseseng
dc.subject.meshvaksinasjonernob
dc.subject.meshVaccinationseng
dc.subject.meshbarnnob
dc.subject.meshChildreneng
dc.subject.meshsmertenob
dc.subject.meshPaineng
dc.subject.mesh
dc.subject.meshsmertepersepsjonnob
dc.subject.meshPain Perceptioneng
dc.subject.meshsmerteoppfatningnob
dc.titleMå det gjøre så vondt?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record