Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstad, Elise Furuholmen
dc.date.accessioned2016-09-30T11:48:25Z
dc.date.available2016-09-30T11:48:25Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412252
dc.descriptionFordypningsoppgave i helsesøsterutdanning, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Endelig hjemme- Glede og utfordringer. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan helsesøster best kan møte premature og deres foreldre når de utskrives fra sykehuset. Helsestasjonen har hovedansvar for oppfølgingen av disse barna, derfor anser jeg tema som svært aktuelt for helsesøstre. Problemstilling: Hvordan kan helsesøster ivareta foreldre som kommer hjem med sitt premature barn? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Jeg har søkt etter kvalitativ litteratur og forskning, dette fordi jeg er interessert i foreldrenes opplevelser og behov. Jeg har valgt fire forsknings artikler som belyser problemstillingen. Resultat: Funn viser at foreldrene opplevde det å komme hjem med et prematurt barn som krevende. Flere foreldre erfarte at hjemkomsten ble tøffere enn de hadde forestilt seg. Tett oppfølging fra sykehus og tidlig kontakt med helsesøster var med på å gjøre overgangen lettere. At helsesøster besøkte familien på nyfødtintensivavdelingen opplevdes som positivt. Det er mest fokus på mødrene i litteraturen, til tross for at fedrene ofte er like mye involvert i det som angår barnet som mor. Foreldrene hadde ulike opplevelser i møte med helsesøster, ofte relatert til opplevelsen av at hun hadde manglende kompetanse om for tidlig fødte barn. Begreper som samspill og tilknytning er sentralt fordi premature er utfordrende samspillspartnere. Konklusjon: Foreldrene til det premature barnet har behov for en kompetent og tilgjengelig helsesøster. Hun kan ved å møte foreldrenes behov på en god måte, bli en faglig ressursperson for familien når de blir utskrevet fra sykehuset. Helsesøster må ha god kompetanse på premature barn. Hun må jobbe tverrfaglig og være oppmerksom på foreldrenes psykiske helse ved hjemkomst. Trygge foreldre gir barnet gode utviklingsmuligheter. Nøkkelord: Premature barn, helsesøster, foreldre, overgang, kompetanse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkompetansenob
dc.subject.meshpremature barnnob
dc.subject.meshPremature Infantseng
dc.subject.meshhelsesøstrenob
dc.subject.meshPublic Health Nurseseng
dc.subject.meshforeldrenob
dc.subject.meshParentseng
dc.titleEndelig hjemme - Glede og utfordringernb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record