Show simple item record

dc.contributor.authorMelbø, Karoline Hansen
dc.contributor.authorNilsen, Lena Christine Søgaard
dc.date.accessioned2016-10-03T08:48:43Z
dc.date.available2016-10-03T08:48:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412436
dc.description.abstractFormålet i denne bacheloroppgaven er å få informasjon om eiendomsutviklernes ansvar for miljøet og grunnlaget for deres beslutninger i en byggeprosess. Problemstillingen for studie er: I hvilken grad tar eiendomsutviklere miljøhensyn i sin virksomhet? Vi valgte å fokusere på miljøvennlige boliger for å avgrense temaet. Det ble brukt kvalitativ tilnærming for å svare på problemstillingen, hvor vi brukte intervju som undersøkelsesmåte. Vi intervjuet fire eiendomsutviklere og én representant fra en miljøorganisasjon. Dette var for å få tilstrekkelig informasjon fra produsent med innspill fra forbruker. På grunnlag av problemstillingen fant vi fire forskningsspørsmål som skulle hjelpe oss å besvare oppgaven. Disse ble benyttet gjennom hele oppgaven. Vi måtte finne ut om det fantes et marked for miljøvennlige boliger, hvilke miljøvennlige tiltak som var de mest brukte, hvor det lå utfordringer for utbygging av disse boligene, hva tiltakene gjorde for miljøet og om eiendomsutviklerne hadde et særlig ansvar. Resultatet av studien viser at økonomi er den største faktoren som gjør at etterspørselen etter miljøvennlige boliger blir lav, og eiendomsutviklerne vil tjene penger på prosjektene sine. De tar likevel flere miljøvennlige valg. Dette gjelder blant annet materialvalg, lokale energikilder og kildesortering. Strengt regelverk for utbygging av boliger gjør at det allerede ligger et grunnlag for mer miljøvennlige boliger.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to get information on property developers' responsibility for the environment and the basis for their decisions in a building process. The research question is: To what extent do property developers take environmental precaution in their business? We have chosen to focus on the subject of environmentally friendly housing. We used qualitative methodology to approach the research problem, where we used an interview study. We interviewed four property developers and one representative of an environmental organization. This was to get sufficient information from the manufacturer, with input from the consumer. On the basis of the research problem, we found four research questions that would help us to answer the thesis. These were used throughout the thesis. We had to find out if there was a market for environmentally friendly homes, which environmental measures were the most used, where the challenges for development of these properties were, what the precautions did to the environment and if the property developers had a responsibility. The result of the study shows that the economy is the biggest influence the demand for environmentally friendly homes are low, and real estate developers want to profit from their projects. They still take more environmentally friendly choices. These include materials, local energy sources and recycling. Strict rules for development of housing supports for more environmentally friendly homes.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectmiljøhensynnb_NO
dc.titleEiendomsutviklere og miljøansvarnb_NO
dc.title.alternativeProperty developers and environmental responsibilityen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.relation.project45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record