• Språk og virkelighet 

      Bjørnødegård, Vilde Villemo (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har jeg spurt meg selv om språket vi snakker påvirker hvordan vi tenker. Denne problemstillingen har ikke ført til noen svar, men mange refleksjoner rundt teoretikere som Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, ...