Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNettum, Kent Are Klætne
dc.date.accessioned2016-11-02T14:21:43Z
dc.date.available2016-11-02T14:21:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419066
dc.descriptionLektorutdanning i språkfag med fordypning i norsk. 2016nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven studerer jeg regnmotivet i to utvalgte dikt av Rolf Jacobsen. Rolf Jacobsen har utallige dikt hvor regnmotivet er til stede. I denne oppgaven blir imidlertid regnmotivet sett i sammenheng med opphavstematikk. Diktene som er drøftet er «Regn» og «Floden», de to første diktene i samlingen Jord og jern (1933). Oppgaven søker å drøfte hvorledes regnet i de ulike diktene kan ha slik tilknytning. Drøftingen viser at hvert av diktene inneholder tydelige referanser til opphavsfortellinger I «Regn», for eksempel, står det at: «Regn er det første sansene skjønte på jorden». «Floden» har på sin side klare intertekstuelle referanser til Gilgamesj-eposet og fortellingen om Noah. Både Gilgamesj-eposet og fortellingen om Noah er såkalte opphavsmyter. I begge diktene blir vi ført tilbake til et urtidslandskap.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this thesis I study the rain motif in two selected poems of Rolf Jacobsen. Rolf Jacobsen has several poems that include the rain motif. In this thesis, however, the rain motif is linked with a origin theme. The poems that have been discussed are «Regn» and «Floden», the two first poems in the collection Jord og jern (1933). In this way this thesis seeks to discuss how the two poems show such themes. The analyses show that each of the two poems contains clear references to origin themes. In «Rain», for instance, Jacobsen writes: «Rain was the first thing the senses grasped on the earth».1 «Floden» has several references to the epic of Gilgamesh, and the story of Noah. Both the epics of Gilgamesh and the story of Noah are origin myths. In both poems we return to a prehistoric landscape.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnnb_NO
dc.subjectmotivnb_NO
dc.subjectRolf Jacobsennb_NO
dc.subjectopphavnb_NO
dc.subjectdiktnb_NO
dc.title«Himmelens harpe rettet på skrå mot jorden»: Regnmotiv og opphavstematikk i Rolf Jacobsens diktning.nb_NO
dc.title.alternative«The sky has rested its harp aslant on the earth»: Rain motif and origin themes in the poetry of Rolf Jacobsen.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel