Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrætteberg, Ragnhild Elise Solbu
dc.date.accessioned2016-11-09T07:23:16Z
dc.date.available2016-11-09T07:23:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420225
dc.descriptionStudentoppgave videreutdanning rus, avhengighet og psykiske lidelser, 2016nb_NO
dc.description.abstractOppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger er av de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold på jobb (Svalund, 2009). Jeg har beskrevet en del litteratur som beskriver hvordan ansatte kan redusere voldelig atferd på institusjon og på psykiatriske avdelinger. Elementer av dette vil være gjeldene også på NAV, men mye er annerledes. De ansatte på NAV har ikke mulighet til å jobbe med relasjon på lik linje med en miljøterapeut, og tidsaspektet vil være helt annerledes. Det som derimot er like relevant i alt type sosialt arbeid er holdningen til den ansatte. At den ansatte har et ønske om å forså brukeren og at brukeren vet mest om eget liv. Hvor bevist den ansatte er på seg selv, sin følelse av avmakt og på sin egen fagutøvelse vil påvirke atferden til brukeren. Avmakt har vært et sentralt begrep i oppgaven. Følelse av avmakt i eget liv for brukerne, men også følelse av avmakt for de ansatte. Det kan skyldes mange ulike faktorer at en ansatt kjenner avmakt i jobbes sin som for eksempel, konflikter på arbeidsstedet, redsel, følelse av manglende kompetanse og at den ansatte tar avmaktsfølelsen til brukeren på seg selv. Dette kan påvirke hvordan den ansatte møter brukeren. En tentativ konklusjon basert på diskusjonen i denne oppgaven peker mot at det er viktig med god opplæring og refleksjon på arbeidsstedet. De ansatte må kjenne seg trygge på seg selv, på systemet og på faget sitt. De må jevnlig ha mulighet til å reflektere over egen praksis og få tydelige og gode tilbakemeldinger slik at de klargjør egne holdninger og yrkesutøvelse. Det må være rom for å diskutere hva de ansatte kan endre for å møte brukerne på en måte som gjør at de føler seg sett, hørt, forstått og anerkjent. For å kunne møte brukernes følelse av avmakt slik at vi reduserer vold på NAV, må vi være klar over vår egen avmaktsfølelse og holdninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNAVnob
dc.subjectvoldnob
dc.subjectavmaktnob
dc.subject.meshvoldelig atferdnob
dc.subject.meshAssaultive Behavioreng
dc.titleSett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel