Show simple item record

dc.contributor.authorKompelien, Vilde Strand
dc.date.accessioned2016-11-24T13:20:27Z
dc.date.available2016-11-24T13:20:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422903
dc.descriptionBacheloroppgave. Lektorprogram i Norsk.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Kartleggingen av talemålet blant ungdom i Etnedal kommune viser at det tradisjonelle talemålet er regionalisert. Mange av informantene har også et standard østnorsk talemål, og svært få har det tradisjonelle talemålet. Mye tyder på at opplæringsmålet er en medvirkende faktor til dette. Det er også merkbare forskjeller mellom kjønn og i hvor stor grad de konvergerer; jenter konvergerer mer enn gutter, og det er stor forskjell på hvilke sosiale grupper de konvergerer i. I tillegg til dette går det et skille i dalen; det er større realisering av dialektvariabler jo lenger nord i dalen informantene bor. Foreldrebakgrunn er overraskende nok ikke en betydelig faktor som kan forklare ungdommenes talemål. Mange av mine funn er ikke unike for Etnedal; tidligere forskning fra andre steder i landet viser de samme trendene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: My study of the dialect among youth in Etnedal municipality shows that the traditional dialect in Etnedal is regionalized. Furthermore, many of the informants speak a standard East-Norwegian dialect. A minority actually speak the traditional dialect. My findings indicate that their written language contributes to this. There are also noticeable differences between the genders and in which social groups they are converging. Especially girls seem to converge more than boys do. In addition to this, there is a separation in the valley; there is more realization of dialect variables among the informants that live further north in the valley. Their parent’s background has surprisingly not had a considerably huge impact on their children’s dialect. Many of my findings are not unique for Etnedal; previous research from other places in the country show the same tendencies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttalemålnb_NO
dc.titleTalemål hos ungdom i Etnedal kommune.nb_NO
dc.title.alternativeDialect Among Youths in Etnedal Municipality.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record