Show simple item record

dc.contributor.authorØdegården, Kristin Stenshjemmet
dc.date.accessioned2016-12-12T07:57:25Z
dc.date.available2016-12-12T07:57:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424850
dc.descriptionVidereutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, 2016nb_NO
dc.description.abstractInnledning: I Norge i dag er det ca. 77 000 personer med demens. Mange personer får demensdiagnosen sent i forløpet, noen får ingen diagnose i det hele tatt. Alzheimers sykdom er blant de største sosiale, helsemessige og økonomiske krisene i vårt århundre. Rask handling for å utvikle forskning og omsorgsstrategier kan føre til at man lettere håndterer virkningene av denne sykdommen. Selv om mange som får en demensdiagnose ikke har behov for tjenester umiddelbart har de behov for oppfølging for å bearbeide egne reaksjoner, opprettholde sitt funksjonsnivå og planlegge fremtiden. Det er et mål at alle skal kunne bo hjemme med tilrettelagte tjenester så lenge som mulig. Hensikt: Å undersøke hvilke intervensjoner som kan gi personer med begynnende demens bedre livskvalitet. Diskusjon/Konklusjon:. Demenskoordinator /demensteam spiller en stor rolle når tjenester til personer med demens i tidlig fase skal utvikles og planlegges. Personer som bor i kommuner med dette tilbudet får et bedre tilbud i tidlig fase enn andre. En personsentrert omsorg kan brukes som modell for å se på hvilke behov personer med demens i tidlig fase har, dette igjen viser hvilke tiltak som er nødvendige å sette inn for at personens livskvalitet skal opprettholdes eller forbedres. Ved å tilføre ressurser i form av kunnskap, støtte og hjelpemidler og ved å øke kunnskapene til familie og samfunnet generelt kan man gjøre hverdagen til personen mer begripelig, håndterbar og meningsfull. Dette kan hjelpe personen til å få en følelse av kontroll, og gi en opplevelse av sammenheng, o[sic] kan gi bedre livskvalitet. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om hvilke tidlige intervensjoner som kan være nyttige for personer med demens i kommunene, det bør også settes krav til at man skal få et likt tilbud samme uavhengig av hvor man bor i landet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshdemensnob
dc.subject.meshDementiaeng
dc.subject.meshlivskvalitetnob
dc.subject.meshQuality of Lifeeng
dc.subject.meshInterventioneng
dc.titleDemensdiagnose, hva nå?nb_NO
dc.title.alternativeDiagnosis of dementia, what comes next?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record