Show simple item record

dc.contributor.authorMurud, Kristina
dc.contributor.authorMyhren, Camilla
dc.date.accessioned2016-12-15T09:34:07Z
dc.date.available2016-12-15T09:34:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425213
dc.descriptionVidereutdanning i intensivsykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Egne erfaringer viser at oksygenbehandling på postoperative avdelinger brukes som standard tiltak til alle pasienter men er oftest ikke individuelt tilpasset. Pusteøvelser gjennomføres ikke som standard tiltak, men enten er fraværende, eller gjennomføres på eget initiativ av enkelte intensivsykepleiere. Hensikt: Kartlegge hvordan intensivsykepleieren kan forebygge hypoksi og atelektaser ved kunnskapsbasert bruk av oksygen og pusteøvelser i en tidlig postoperativ fase. Metode: Dette er en litteraturstudie som er utarbeidet etter 5-trinns modellen i kunnskapsbasert praksis. Resultat: 10 forskningsartikler, 1 retningslinje, 2 fagprosedyrer og 1 fagartikkel traff inklusjonskriterier. Konklusjon: Oksygenterapi på oppvåkningen bør administreres kun ved hypoksi, som defineres ulikt for forskjellige pasientgrupper og dette krever individuell tilnærming. Det tyder på at O2 på brillekateter er en mer effektiv metode for å behandle hypoksi enn å administrere O2 på maske. Kaldfukting er ikke anbefalt som rutine. O2 er et legemiddel, bør administreres etter forordning av legen, eller eventuelt tilføyes til listen for medikamenter med delegert ansvar til intensivsykepleier på oppvåkningen. Det kan tyde at dype pusteøvelser kan anbefales som intervensjon for å forebygge postoperative atelektaser i tidlig postoperative periode, spesielt etter kirurgi i toraks og øvre abdomen. Relevans for klinisk praksis: Metodenes resultater sett i lys av problemstillingen avdekker et område der sykepleie har forbedringskapasitet og tiltak kan implementeres i praksis. Nøkkelord: postoperativ eldre pasient; lungekomplikasjoner; atelektase; hypoksi; forebygging; oksygenbehandling; pusteøvelser; postoperativ intensivsykepleie.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshpostoperativ omsorgnob
dc.subject.meshPostoperative Careeng
dc.subject.meshgeriatrisk sykepleienob
dc.subject.meshGeriatric Nursingeng
dc.subject.mesheldrenob
dc.subject.meshAgedeng
dc.subject.meshanoksinob
dc.subject.meshAnoxiaeng
dc.subject.meshhypoksinob
dc.subject.meshHypoxiaeng
dc.subject.meshoksygenmangelnob
dc.subject.meshatelektasenob
dc.subject.meshPulmonary Atelectaseseng
dc.subject.meshoksygenbehandlingnob
dc.subject.meshOxygen Inhalation Therapyeng
dc.subject.meshpusteøvelsernob
dc.subject.meshBreathing Exerciseseng
dc.subject.meshpostoperativ sykepleienob
dc.subject.meshPostanesthesia Nursingeng
dc.titleOksygenterapi og pusteøvelser som forebygging av postoperative lungekomplikasjoner på oppvåkningennb_NO
dc.title.alternativePrevention of postoperative pulmonary complications on PACU by oxygen therapy and breathing exercisesnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record