Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørgensen, Stig Andre Slettvoll
dc.date.accessioned2017-01-05T12:18:54Z
dc.date.available2017-01-05T12:18:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426421
dc.description.abstractTemaet for denne masteravhandlingen er frafallsproblematikken i den videregående skolen blant ikke-vestlige migranter. Cirka 42 % av ungdommen i denne gruppen falle fra før de oppnår generell studie- eller yrkeskompetanse (Østby, 2016). Jeg ønsker å avdekke faktorer som bidrar til gjennomstrømning og vil derfor ta utgangspunkt i de som har klart å fullføre den videregående skolen på normert tid (3-5 år). Det er gjennomført en god del forskning både nasjonalt og internasjonalt på frafall i den videregående skolen, både generelt og med fokus på utsatte grupper. Denne oppgaven skiller seg fra mye av den tidligere forskningen ettersom jeg ønsker å ha et fokus på de som faktisk har en reell erfaring med hva som krevdes for å fullføre. Målgruppen min blir dermed altså ikke-vestlige migranter som fullførte den videregående skolen på normert tid. Problemstillingen min er slik: Hvilke faktorer er det som kan bidra til gjennomstrømning i den videregående skolen for ikke-vestlige migrant ungdommer. Årsaken til at norskfødte med innvandrerbakgrunn ikke er en del av dem jeg ønsker å undersøke er at de har en betydelig høyere gjennomstrømningsprosent i den videregående skolen enn ikke-vestlige migranter. Denne gruppen er statistisk mye likere majoritetsungdommen Jeg er ute etter å belyse faktorer som bidrar til gjennomstrømning hos statistisk utsatt minoritetsungdom. Denne masteravhandlingen er et kvalitativt studie der jeg har benyttet meg av fire personlige intervjuer med ikke-vestlige migrant ungdommer mellom 18 – 25 år for å belyse problemstillingen. For å gi en forståelse av informantenes intervjuer har jeg valgt å benytte meg av begrepene selvbilde, mestring og motivasjon som analytiske begreper. Informantenes subjektive erfaringer og opplevelser vil være i fokus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectfrafallnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectinnvandrerenb_NO
dc.titleGjennomstrømning i den videregående skolen : en subjektiv forståelse av ikke-vestilge migranters erfaringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel