Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Alexander Berg
dc.date.accessioned2017-03-02T11:32:43Z
dc.date.available2017-03-02T11:32:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432707
dc.description.abstractI denne artikkelen drøftes og analyseres forholdet mellom sykehusstørrelse og kvalitet på sykehustjenester. Det kvalitetsmålet som brukes er overlevelsessannsynlighet etter sykehusbehandling på fire områder: Hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse. Størrelse måles ved antall senger i sykehuset. Datagrunnlaget er fra 2012 til 2014. Konklusjonen fra de statistiske undersøkelsene er at det ikke er et signifikant statistisk forhold mellom størrelse og kvalitet for de kvalitetsmålene som er undersøkt her. Andre undersøkelser av sykehussammenslåinger viser at de ikke har gitt bedre kvalitet på sykehustjenestene eller mer effektive sykehustjenester. Flere undersøkelser viser at kostnadene øker. Påstander om at sammenslåing av sykehus vil gi pasienten bedre behandling eller at det fører til reduserte kostnader for samfunnet, har derfor ikke støtte i forskningsbaserte undersøkelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagforbundet
dc.relation.urihttp://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogokonomi/Samfunn_og_okonomi-09.pdf
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectsykehusstørrelsenb_NO
dc.subjectsykehustjenesternb_NO
dc.subjectoverlevelsessannsynlighetnb_NO
dc.subjecthjerteinfarktnb_NO
dc.subjecthjerneslagnb_NO
dc.subjecthoftebruddnb_NO
dc.subjecttotaloverlevelsenb_NO
dc.subjectsykehussammenslåingnb_NO
dc.titleForholdet mellom størrelse og kvalitet i norske sykehusnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber6-19nb_NO
dc.source.volume2016nb_NO
dc.source.journalFagbladet samfunn og økonominb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal