Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundesgaard, Jon
dc.date.accessioned2017-03-02T15:16:34Z
dc.date.available2017-03-02T15:16:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432815
dc.description.abstractNorsk finansiell rapportering er allerede i betydelig grad, direkte og mer indirekte, styrt av retningslinjer internasjonalt. Dominerende i så måte er de internasjonale regnskapsstandene (IFRS). Et regnskapslovutvalg ledet av BIprofessor Erlend Kvaal åpner for at det tas skritt videre i den retning. For å få dette til mener lovutvalget at det er nødvendig at den nåværende loven erstattes av en ny lov med utgangspunkt i EUs regnskapsdirektiv fra 2013. Forslaget innebærer at grunnleggende prinsipper om resultatmåling ikke føres videre som klart uttrykt i lov. Dette har betydning for hvordan økonomisk informasjon utarbeides og presenteres, og interessant nok betyr det at lovgivningens fundamenter fjerner seg fra det som tradisjonelt forbindes med det å føre regnskap. Dette er noe også samfunnsøkonomer bør være opptatt av.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttp://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-3-2016/?view=xml&id=samf-3-16-a-292
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectregnskapslovnb_NO
dc.subjectsammenstillingsprinsippetnb_NO
dc.subjectinternasjonale regnskapsstandenenb_NO
dc.subjectIFRSnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomnb_NO
dc.titleNy regnskapslov uten sammenstillingsprinsippetnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber21-28nb_NO
dc.source.volume30nb_NO
dc.source.journalSamfunnsøkonomennb_NO
dc.source.issue4nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal