• «Vi og dem» Om skolefellesskapets innenforskap og utenforskap 

      Dølven, Mari Stenseth (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt på hvilken måte elever med funksjonsnedsettelser er sosialt integrert i skolens fellesskap, og reflektert over hvordan våre holdninger påvirkes av dette. Mitt forskningsmateriale ...