• Vurdering for læring - hva betyr det egentlig? 

      Flinterud, Agnete; Smidesang, Øyvind Rindal (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven omhandler begrepsbruken og begrepsforståelsen omkring vurdering for læring. Vi vil se på både Utdanningdirektoratets egen forståelse av sin egen satsing, og hvorvidt denne satsingen er en naturlig ...