• En kasusstudie av gode lærere : "forestillinger om "den gode lærer"" 

      Timenes, Hilde Agnethe; Mathiesen, Karianne Timenes (Master thesis, 2013)
      «Den gode lærer» har vært omtalt og diskutert til alle tider og får i dagens samfunn stor oppmerksomhet av politikere og media. I vår oppgave ser i på fenomenet «den gode lærer» og forestillinger om hva dette kan innebære. Vi ...