• Lek i begynneropplæringen 

      Lund, Linda (Master thesis, 2020)
      Denne studien fokuserer på å få innsikt og forståelse for hvilken plass leken har i begynneropplæringen i skolen. Med et ønske om å forstå dette ut ifra lærernes erfaringer og pedagogiske grunnsyn har jeg formulert følgende ...