• Personlighetens rolle i vitalitet etter natureksponering 

      Gjærde, Hilde Juven (Master thesis, 2018)
      Store mengder forskning har undersøkt effekten av natur på psykologiske prosesser, inkludert vitalitet. Det har også blitt utført en rekke studier på personlighetsforskjeller i subjektivt velvære og vitalitet, men få studier ...