• Nedenom, så hjem : Om ettervernsfasen i rusbehandling 

      Heimdal, Hege (Master thesis, 2017)
      Jeg har undersøkt sosiale nettverk i ettervernsfasen og hvilke refleksjoner rundt dette de tidligere rusavhengige har. Jeg ønsket å nærme meg denne problematikken fra de rusavhengiges perspektiv og undersøke deres refleksjoner ...