• Adopsjon av innovasjoner i urbane og i rurale regioner 

      Asplin, Pernille Holmøy; Halvorsen, Lisa Fuyi Wessel (Master thesis, 2020)
      Bakgrunnen for masteravhandlingen er a undersøke hvordan ulike forbrukere adopterer innovasjoner, og hvilke barrierer og drivere som eksisterer. Nærmere bestemt vil det bli undersøkt hvordan delingstjenester blir spredt i ...