• Kvinnovasjon : SIVAs satsing på kvinnelige gründere 

      Berglund, Lana (Master thesis, 2012)
      Et utgangspunkt for denne oppgaven var problemstillingen: ”Hva kan forklare resultatene i de regionale Kvinnovasjonsprosjekter?” Oppgavens problemstilling bygger på en hypotese om at resultatene av de regionale kvinno ...