• Nasjonalparkar og lokal verdiskaping - ved lokal forvaltning 

      Bystøl, Gry (Master thesis, 2012)
      Denne oppgåva tek for seg den nye lokale forvaltningsmodellen for større verneområde i Noreg, og freistar å sjå om denne forvaltningsmodellen kan føre til auka økonomisk verdiskaping i nasjonalparkane tilhøyrande ...